ביטול מועמדות

 

מועמד הוא כל מי שביצע רישום אינטרנטי, הגיש את המסמכים הנדרשים באגף הרישום, וממתין לקבלת החלטה מהנהלת התכנית.
 

איך מבטלים מועמדות ? 

ביטול מועמדות נעשה על ידי שליחת בקשה לאגף רישום ומנהל תלמידים. 
ניתן לשלוח בקשה זו בדואר, בפקס, בדוא"ל או בהגעה אישית לאגף הרישום בשעות קבלת קהל.
אין להודיע על הפסקת לימודים בטלפון.
להלן לינק לפרטים של אגף הרישום: 
http://new.tau.ac.il/tuition

מועמד שהחליט להסיר את מועמדותו בטרם התקבלה החלטה על קבלתו לתכנית, חייב להודיע על כך מיד  לאגף הרישום ומינהל תלמידים. כל מועמד חייב לוודא כי אגף הרישום קיבל את הודעתו תוך שבועיים ממשלוח ההודעה.

 

יש לציין שדמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה!

 

למידע נוסף בגין ביטול מועמדות יש לפנות לאגף הרישום. 

צור קשר