תנאים להגשת מועמדות לקבלה

תנאים להגשת מועמדות

רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר BA בתחומים :

 • ניהול, כלכלה, מדעי החברה (פסיכולוגיה,סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, עבודה סוציאלית), מדעי ההתנהגות, חינוך והנדסת תעשייה וניהול, שסיימו לימודיהם במהלך שבע השנים האחרונות בציון סופי שאינו נמוך מ- 80.
 • מועמדים שהציון הסופי לתואר נמוך מהנדרש, אך לא נמוך מ-75, יוכלו להגיש בקשה לקבלה חריגה. על החלטות וועדת חריגים לא ניתן יהיה לערער.
 • במקרים מיוחדים יורשו להגיש מועמדותם לתכנית זו גם בעלי תואר ראשון מחוגים אחרים. מועמדותם של אלה תדון על פי הרקע המוקדם שלהם, והם עשויים להידרש לתנאים נוספים.
 • נדרשת ידיעת השפה האנגלת ברמת פטור. לימודי אנגלית כשפה זרה: תלמידי התואר השני נדרשים לדעת אנגלית ברמת "פטור". פטורים מלימוד אנגלית: בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" מישראל, או בעלי תואר זהה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל,  או בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" ממוסד מוכר בחו"ל המצוי בארץ דוברת אנגלית ששפת ההוראה בו אנגלית. פטור זה אינו תקף לגבי שלוחות בישראל של מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל לרבות שלוחות מחו"ל של מוסדות ששפת ההוראה בהם אנגלית. דרישה זו היא תנאי קבלה  אוניברסיטאי

דרישות ידע קודם (קורסים שנלמדו ברמת תואר ראשון במוסד אקדמי מוכר) :

 • מבוא לשיטות מחקר איכותניות וכמותניות
 • מבוא לסטטיסטיקה
 • יסודות הפסיכולוגיה החברתית
 • מושגי יסוד בכלכלה

** השלמת זכאות לתואר אפשרית עד סוף החודש שבו מתחילה שנת הלימודים. (בד"כ אוקטובר)

 

 • מועמדים בעלי תואר ראשון במקצועות שאינם מהזרם המרכזי, יופנו לועדת חריגים שתתכנס כמה פעמים במהלך הקיץ.
 • הגשת המועמדות תהיה במסלול "רגיל" . אין מסלול מיוחד להגשת מועמדות למי שלא למדו את התארים הראשיים.
 • הצגת זכאות לתואר אפשרית עד סוף החודש שבו מתחילה שנת הלימודים (בד"כ בסוף חודש אוקטובר).
 • מועמדים לתכנית בעלי תארים מחו"ל נדרשים לקרוא בלינק הבא אודות חובת השלמות עברית/אנגלית בהתאם לנדרש בתקנון אגף רישום: http://go.tau.ac.il/m.a/how-to-get-in/admissions/hebrew

 

שכר הלימוד הוא  69,750 ₪ לשנתיים


הנחות ומלגות - החל משנה"ל תשע"ו:
*הנחה בגובה 2% תינתן למשלמים מראש.
*לנרשמים עד 31.5.2015 תינתן הנחה בגובה 5% בשכר הלימוד
*לבוגרי אוניברסיטת תל אביב תינתן מלגה בגובה 5% משכר הלימוד

 

 

 

צור קשר