יצירת קשר

מרכז שירות למועמד

טלפון : 03-6406324  דוא"ל : elkak@tauex.tau.ac.il

מרכזת התכנית

מייל infooc@post.tau.ac.il

טלפון : 03-6408082

 

 

צור קשר