מידע על קורסי חובה תשע"ה

 

תיאורי הקורסים  

 

 

מבוא לאסטרטגיה עסקית 

מטרת הקורס היא לערוך היכרות עם תחום האסטרטגיה שעוסק בשאלה כיצד פירמות צריכות לתכנן את האסטרטגיה העסקית שלהן ומה עליהן לעשות על מנת ליישם את האסטרטגיה שלהן בהצלחה. הקורס מתמקד בקביעת המטרות ארוכות הטווח של הפירמה, אבחון גורמים פנימיים וחיצוניים אשר משפיעים על הצלחה וכישלון בהשגת המטרות, ובחינה של דרכי פעולה חלופיות לשימור ושיפור ההישגים העסקיים של הפירמה. במהלך הקורס ייעשה שימוש נרחב באירועים אשר מתבססים בין השאר על נתונים חשבונאיים שנלקחו מהדוחות הכספיים של החברות שבהן האירוע עוסק. לפיכך, תלמידים אשר אינם שולטים בקריאת דוחות כספיים מתבקשים ללמוד את הקורס "יסודות החשבונאות הפיננסית" לפני שהם נרשמים לקורס או במקביל ללימודי הקורס.  

 

יסודות ניהול השיווק  

המצב הנוכחי והעתידי של השוק המודרני הינו מצב העל-תחרות ( HYPER   COMPETITION ). מצב בו מחזורי החיים של מוצרים הולכים ומתקצרים, פלחי שוק מתפצלים וקטנים, לקוחות נעשים מנוסים ומתוחכמים ולכן גם תובעניים ופרטניים, מתחרים מתרבים ומפתיעים ויתרונות תחרותיים של פעם נחלשים ואפילו נמחקים בקצב גובר. 
סוד ההצלחה במצב העל-תחרות טמון קודם כל ביכולת להבין ולנבא את מהלכי השוק ותגובותיו ואח"כ באיכות ניהול המאמצים לסיפוק הצרכים והרצונות של הלקוחות הנבחרים. דהיינו, יצירה והעברה של ערך ללקוח במועילות (אפקטיביות) רבה יותר מזו של המתחרים וביעילות המתרגמת לרווחיות ההולמת את הערך שקיבל הלקוח. 
לפיכך מטרות קורס זה הינן: להציג את תפקיד השיווק בחברה ותרומתו הקריטית לפיתוח אסטרטגיה עסקית; לפתח את החשיבה המדעית (העמקה תיאורטית וחשיבה ביקורתית) לגבי הלכה ומעשה בניהול השיווק; לפתח את היכולת לעצב וליישם החלטות שיווקיות על ידי: הקניית מושגים, תיאוריות וכלים הדרושים להצלחה בניתוח, תכנון, יישום ובקרה של אסטרטגיות שיווקיות ותרגול תהליכים וכלים אלה באמצעות ניתוח בכתב ובע"פ של מצבים והחלטות בשיווק.  

 

ניהול המידע בארגון  

הקורס מתמקד במאפיינים העיקריים של מערכות המידע בארגון, בחשיבות השימוש המושכל בטכנולוגיית המידע והשפעתו על קבלת החלטות מכריעות של המנהל ובשאלות כיצד טכנולוגיית מידע משפיעה על הסביבה העסקית. הקורס מכשיר את התלמידים להתמודד טוב יותר עם הסביבה העסקית המודרנית.בקורס יידונו, בין השאר, הנושאים הבאים: מושגי יסוד בתחום מערכות המידע ובטכנולוגיות העדכניות של המידע, קשרים בין מערכות המידע לארגון ובין טכנולוגיות המידע לסביבה העסקית, השפעת שינויים טכנולוגים על שוק קיים, שילוב מערכות המידע בארגון וניהול משאב המידע, מסחר אלקטרוני ומודלים עסקיים באינטרנט, כלכלת מידע ופרטיות נתונים ואבטחת מ"מ.  

 

מבוא ליצירת ערך

הקורס יעסוק בגיבוש מתודולוגיה של דיאגנוסטיקה אסטרטגית לחברות, ובבחינת פוטנציאל המנוף הניהול והפיננסי שלהן. הספרות המקצועית והפרקטיקה בשטח עוסקות בדרך כלל בהערכת שווי של חברות ופוטנציאל ה- SPIN-OFF  והמינוף הפיננסי שלהן. קורס זה יעסוק בהיבטים של הוספת ערך ניהולי לחברה כדי להשביחה. במסגרת זו תיבנה בעזרת התלמידים מתודולוגיה לאבחון כל ההיבטים של חברה עסקית ותיבנה מתודולוגיה לבחינת פוטנציאל המינוף הניהולי והפיננסי שלה. מטרות הקורס: הקורס יבחן את הגישות התיאורטיות הקיימות בעולם לגבי דיאגנוסטיקה ואבחון בעיות שורש בחברות. הקורס יבסס כלים ודרכי חשיבה לאבחון אסטרטגי של בעיות בחברות ולניתוחן, תוך התמקדות בשינויים ושיפורים נדרשים למיצוי הערך המוסף הפוטנציאלי ( added value ). הלימוד יתבסס על הרצאות, ניתוח אירועים, הצגת עבודות התלמידים, פיתוח מתודולוגיות וכלים לניתוח ואבחון, ועבודות שדה. 

 

שיטות אתנוגראפיות : אבחון ותרבות ארגונית

אתנוגרפיה ארגונית היא שיטת מחקר ואבחון המתמקדת בהיבטים שונים של תרבות ארגונית ואשר מטרתה לגלות את משמעות של פעולות, אירועים, תהליכים מושגים  ופרקטיקות של שחקנים ארגוניים. לדוגמא: מה מנהלים חושבים על החלטות שלקחו וכיצד מיישמים החלטות אלו או כיצד עובדים מעצבים את הרגלי העבודה שלהם בתרבות ניהולית המאופיינת בשליטה נורמטיבית.

 

בקורס זה הסטודנטים :

  1. ילמדו את העקרונות של אתנוגרפיה ארגונית ככלי לאבחון בעיות ותהליכים ארגוניים.
  2. יפתחו יכולות בסיסיות של עבודה אתנוגראפית הממוקדת בנושאים הקשורים לתרבות ארגונית
  3. יפתחו יכולות אנליטיות וידע הקשור למסגרת המושגית של תרבות ארגונית ויישומה בתהליך הייעוץ.

 

שימוש במידע חשבונאי

דיון בשימוש במידע החשבונאי לצרכי תכנון, בקרה וקבלת החלטות בארגון. תמחיר מבוסס פעילויות, ניתוח נקודת האיזון, שיטות תמחיר, הכנת תקציב, עלויות עקיפות, תמחיר ישיר, תמחיר ספיגה, מחירי העברה. פיתוח כלים וגישה לעיבוד המידע הגלום בדו"חות הכספיים למקבלי החלטות עסקיות (משקיעים, בעלי מניות, מלווים), הערכת שווי פירמות וקבלת החלטות השקעה אופטימאליות.  

 

 

אתיקה ואחריות חברתית בניהול  

מטרות הקורס הן: ללמוד להבחין, לנח ולהתמודד עם דילמות אתיות וסוגיות של אחריות חברתית בניהול ובעסקים; להגביר את המודעות והאכפתיות לאחריות החברתית של עסקים ושל מלכ"רים - כמנהלים, כמקצוענים, כעובדים וכפרטים בחברה. במהלך השיעורים יוקרנו סרטים וישתתפו אורחים העוסקים בנושא הקורס.  

 

מחקר איכותני בארגונים  

מטרת הקורס להכשיר את הסטודנטים בשימוש בשטות מחקר איכותניות שונות, יניח יסודות להבנת שלבי מחקר איכותני, אסוף נתונים ואופני ניתוח. הקורס יציע אופנים שונים של מחקר איכותני תוך דרישה להתנסות בשיטות שונות. הקורס נוגע בהכרת המושג הכללי עבודת שדה, בתהליך הכניסה לשדה, בביצוע ראיונות, שימוש במכשור אודיו ווידיאו, בניהול יומן שדה, בתהליכי ניתוח יומני שדה, ובשלבים הראשונים של הבנייה טקסט אנתרופולוגי המתבסס על המחקר האתנוגראפי, וה-  Grounded Theory . המטרה היא לשלב בין הבנה תיאורטית של ההיגיון של שיטות אלה לבין תרגול והתנסות פרקטית בהן. בין השיטות שיידונו: תצפית על תרבות ארגונית ועל קו ייצור,  -shadowing תצפית על מנהיגות, ראיונות לסוגיהן, קבוצות מיקוד, תהליכי עיבוד מידע איכותי וניתוח טקסטים שונים, עבודה בארכיון וניתוח מסמכים וכד'. הגשת עבודה מסכמת שתכלול דיווח וניתוח של התנסות בשדה 

 

כלי מדידה והערכה בארגונים  

הקורס מקנה ידע בשיטות המדעיות העיקריות המופעלות בחקר התנהגות בארגונים, ומיומנויות מעשיות ביישום טכניקות שונות בביצוע מחקר אמפירי בארגונים. בניית סקר, מתודולוגיות של עיבוד נתונים כמותיים, סטטיסטיקה תיאורית וניתוחי סיבתיות פשוטה, דוגמאות של סקרים מקובלים על סוגיות של דפוסי התנהגות בארגונים (כמו, מחויבות לארגון; לחץ, שחיקה, סקרי שביעות רצון, הערכת מנהלים ו -360; סקרי תרבות ארגונית ושאלוני מנהיגות, , הערכת אפקטיביות ארגונית ושל התערבות; החזר על השקעה במשאבי אנוש). 

 

היחיד והקבוצה בארגון  

הקורס עוסק ביחסי הגומלין שבין היחיד לקבוצה ולארגון תוך דגש על ההיבטים הפסיכולוגיים והפסיכולוגיים-חברתיים של התנהגות בארגונים. הנושאים העיקריים שיידונו בקורס הם: הנעת עובדים; מנהיגות ניהולית; תקשורת בארגונים; התנהגות קבוצות בארגון; עמדות כלפי הארגון והעבודה; שינוי עמדות ולחצים.  

 

ארגונים וסביבתם  

הקורס עוסק בארגונים כתופעה חברתית כלכלית בעלת עניין חדש ומשמעות. כדי להבין קיומם, התפתחותם ועיצובם יש לבחון את התפיסות הרבות והמגוונות המלוות את התופעה. על כן בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בתפיסות אלו המיוצגות על ידי תיאוריות שונות, מוסדית, אקולוגית, עלות ההעסקה, תלות. בחלקו השני של הקורס ידונו נושאים מרכזיים הנוגעים בארגונים ולעיתים בניהולם. בין הנושאים יהיו מבנים ארגוניים, מאפייני הסביבה הארגונית, כוח ופוליטיקה בארגונים, אסטרטגיה ושינויים ארגוניים. בנוסף נתייחס לנושא מוסר ועסקים ואפליה בהעסקה.  

 

מבוא לפיתוח ארגוני

הקורס מכוון להקנות יכולות לחבר בין תיאוריות ארגוניות לבין התנהגות בפועל של ארגונים בדגש על תחומים של אבחון ארגוני ותהליכי השתנות. הקורס מתבסס על גישות של הסתכלות על ארגונים כמערכות חברתיות פתוחות ובפרספקטיבה של תיאוריות מתחום המורכבות והכאוס. בתחילתו יעסוק הקורס בסוגיות כמו פילוסופיה ותיאוריות של שינוי והתנגדויות לשינוי, השתנות ארגונית כפונקציה של מחזור חיים, ואסטרטגיות של שנוי מתוכנן. נעמיק את הבנת תהליך השינוי משלב ייזומו, לאחר אבחון המצב הקיים, בדיקת חלופות אפשריות, תכנון השינוי, תוך מתן דגש על ביצוע וניהול השינוי, והערכת התוצאות של יישומו. ייבחנו מודלים של שינוי מתוכנן, וסוגי התערבויות. יידונו סוגיות מרכזיות הקשורות בניהול שינויים וכן מיפוי גורמי תמיכה והתנגדות לשינוי. הקורס יקנה ידע יישומי להבנת תהליכים ארגונים מרכזיים הרלוונטיים לפיתוח ארגוני כמו מבנה ארגוני, פוליטיקה ארגונית, תרבות ארגונית, מנהיגות, אסטרטגיה וכד'. כמוכן, יעסוק הקורס במודלים של אבחון ארגוני: מסגרות ומודלים לאבחון, עקרונות בסיסיים בהתארגנות, קריטריונים לאפקטיביות ארגונית, אבחון על פי מודלים שונים, אבחון תתי המערכות: התרבותית, הפוליטית, המבנית, האסטרטגית והמנהיגותית. בהמשך הקורס. נעסוק גם בפרקטיקה של הפיתוח הארגוני: המודלים, הכלים והשיטות. נסקור התערבויות ייעוציות במספר רמות, ברמה האישית- פיתוח, אמון וחניכת מנהלים; ברמת הצוות והקבוצה- בניית ופיתוח צוות; ברמה הכלל מערכתית: תכנון אסטרטגי, עיצוב חזון, התערבויות מבניות ובהתערבויות אינטגרטיביות - התערבויות משולבות של אבחון ושינוי. הקורס מהווה אינטגרציה של למידות תיאורטיות מכל תקופות הלימוד ומתנהל במסגרת משולבת של שעורים ותרגיל התנסותי.

 

 

התנהגות ייעוצית  

בקורס יוקנו לסטודנטים רקע תיאורטי מקיף ומיומנויות בסיס בייעוץ אישי וקבוצתי. הסטודנטים יחקרו את המושגים "יועץ" ו"מנהל", ודרך חקירה זו ישיגו הבנה טובה ומקיפה יותר של הגורמים המניעים את התנהגותם כיועצים ונועצים. בקורס נדרשת חשיפה עצמית, שכן באמצעותה תושג למידה אופטימאלית. כמוכן, יתורגלו מיומנויות בתחום הייעוץ כהכנה לקראת פרויקט הפרקטיקום בשנה ב'.  

 

דינאמיקה של קבוצה קטנה  

סדנא התנסותית מרוכזת כחלק מתרומה לתהליך ההתפתחות האישית של היועץ. למידה על תהליכים קבוצתיים, אישיים ובין אישיים תוך התנסות בחוויה כמשתתף. בסדנא נחקרים תהליכים תוך אישיים ובין אישיים המתרחשים בקבוצה. התכנים שיועלו בקבוצה יאפשרו להתנסות בהיבטים של סמכות, מנהיגות, תפקיד, בחירה ואחריות אישית, במטרה לשפר את התקשורת הבין אישית, ולהגביר את המודעות העצמית והבנת הזולת בארגון ובחיים האישיים.  

 

דינאמיקה של קבוצה גדולה  

סדנא התנסותית מרוכזת המבוססת על גישת טוויסטוק המאפשרת למשתפים ללמוד על יחסי סמכות ומנהיגות, על יחסים בין קבוצות ובתוך מערכת. הקבוצה הגדולה מיועדת לחקור את הכוחות המודעים והלא מודעים ואת המניעים והתהליכים החברתיים, המערכתיים והארגוניים. הקבוצה הגדולה מאפשרת גם לחקור את תהליך היווצרותן של תת- קבוצות והתפתחות היחסים ביניהן. הקורס מיועד להקניית הבנה של תהליכים בקבוצה גדולה. הקורס ינחיל למשתתפים הבנה לגבי אופי השתלבותם האישית בתהליכים ארגוניים מערכתיים תוך הבניית למידה אישית רלוונטית לחיים ארגוניים. הקורס ייתן מקום מרכזי לסוגיות של תת- מודע ארגוני ויעסוק בהיבטים הפסיכולוגיים ובמשמעויות החברתיות של הקבוצה הבינונית והגדולה ובהשלכותיהן על ההתנהגות הארגונית.  

 

סדנה לחקר סוגיות פרופסיונאליות ואתיות (חובה)  

סוגיות של אתיקה ומוסר בתחום הייעוץ והניהול,דילמות אתיות וקונפליקטים בין ערכי היועץ, ערכי המנהל, ערכי הארגון וערכי הפרופסיה ותהליכי הטמעת אתיקה בארגונים. יוצגו קודים אתיים של פרופסיות רלוונטיות. הקורס יאפשר למשתתפיו להביא לדיון דילמות מקצועיות ואתיות מניסיונם האישי.  

 

מנהיגות, ניהול ותרבות ארגונית  

הקורס מתמקד בתיאוריות חדשניות לניהול ומנהיגות; תיאוריות המנהיגות המתמירה, הכריזמטית, החזונית וההשראתית ויישומן בתהליכי הניהול. יוצגו מגוון גישות ומודלים של מנהיגות בכירה וכן כלים ותוכניות לפיתוח מנהיגות וניהול. הקורס עוסק במנהיגות ברמת הפרט, הצוות והארגון. בקורס נדונים הנושאים: התנהגויות מנהיגותיות אפקטיביות, הצד האפל של המנהיגות, פיתוח חזון ויישומו, מונהגות ופיתוח מנהיגות כמו גם תפקידי הניהול בעיצוב תרבות ובשינויה. כמוכן, תידון סוגיית המנהיגות של היועץ ומנהיגות הנועץ בתהליך שינוי ארגוני מתוכנן.  

 

מבוא להנחיית קבוצות  

הקורס יעסוק בסקירה תיאורטית של עולם הקבוצות מבחינה כרונולוגית, היסטורית ופילוסופית ובעקרונות יישום של גישות שונות העוסקות בהתפתחות הקבוצה לאורך ציר הזמן של פעילותה. הקורס יעסוק בקריאת קבוצה באמצעות תוכן, תהליך, צורה ודינאמיקה; תודגש הגישה הפסיכו-דינמית לקבוצה; הקונפליקט המוקדי; תפקידים בקבוצה; הגישה המבנית בהנחיית קבוצות. כמוכן, יעסוק הקורס בתהליכי הנחייה מרכזיים: ה-  Setting ; קו-הנחיה וחלוקת תפקידים; השימוש בכאן ועכשיו; שימוש במטפורות; הכלה, הקשבה ואמפתיה; הזמנה לשיתוף ( Sharing ); שיקוף ופירוש; הלא מודע הקבוצתי ופירושו, וטיפול בהתנגדויות ללמידה ולשינוי. 

 

 

פרקטיקום (התמחות)  

מטרת הקורס היא לאפשר התנסות אינטנסיבית (לאורך שני סמסטרים) בייעוץ ארגוני (החל מאבחון ארגוני וכלה בהמלצות לשינוי). ההתנסות נעשית בזוגות ומונחית ע"י יועצים ארגוניים בכירים. תכנית הפרקטיקום מתחילה במציאת ארגון וממשיכה בתהליך ההתקשרות עם הנועץ וארגונו וביצוע אבחון ארגוני, ומסתיימת בדיון משותף, יועץ-נועץ, בממצאי האבחון על מנת לגבש במשותף תכנית לשינוי ארגוני וכתיבת דו"ח מסכם. הפרויקט משלב התנסות בכלים רלוונטיים לבניית תהליך אבחוני ולביצועו, התנסות בייעוץ למנהלים לקראת החלטה על ניהול השינוי הנדרש בארגון בהתבסס על תמונת המצב המערכתית- כוללנית שעולה מתוך ממצאי האבחון. העבודה המסכמת מתייחסת הן להיבטים תיאורטיים של הסימפטומים המרכזיים שזוהו באבחון, הן למסקנות המתבקשות והן לניתוח ההתנהלות האישית של היועצים לאורך כל עבודת הפרקטיקום. בעקבות הפרקטיקום תוגש עבודה המנתחת ומסכמת את הפרויקט כולו. עבודה זו היא עבודת הגמר של התכנית כולה.  

 

המקרה הארגוני א'+ ב'

סדרת מפגשים עם יועצים ומנהלים. מטרת המפגשים הינה לפתוח צוהר אל פעילויות עדכניות שמתקיימות בארגונים מסוגים שונים ולחשוף את הסטודנטים אל תהליכי יעוץ. במסגרת כל מפגש יציגו יועץ ומנהל תהליך יעוץ הקשור בשינוי ארגוני שנערך בארגונו של המנהל. לאחר ההצגה יתקיים דיון פתוח במסגרתו הסטודנטים יוכלו לשאול שאלות, להאיר ולבקר את התהליך שהוצג. המפגשים יתקיימו בדרך כלל בתקופה שנייה ורביעית שלשנת הלימודים השנייה. קיימת חובת השתתפות אך לא יינתן ציון.

צור קשר