מסלול תזה

מסלול תזה לתלמידים מצטיינים

הגדרת המסלול

 

מטרת עבודת התזה:

כפי שמופיע בתקנון הפקולטה, על התלמיד להוכיח את כושרו לבצע עבודת מחקר מעשית. על העבודה לשקף כושר ניתוח וסינתזה, יכולת התבטאות בהירה, הפגנת כושר אנליטי ויכולת שימוש בשיטות מחקר. העבודה יכולה להתבסס על עבודת שדה או להיות עבודה תיאורטית. העבודה תוערך בהתאם לתרומתה למדעי הניהול שתתבטא בתרומה לידע באחד מתחומי הניהול, או ביישום חדשני של מודלים או כלים קיימים.

 

הגדרת המסלול:

ניתן להתקבל לתכנית לאחר השלמת החובות לתואר השני בתכנית לייעוץ ארגוני. לימודי התזה יתקיימו במסגרת התכנית להשלמת תזה לבעלי תואר שני.

תנאי הקבלה להשלמת תזה לבעלי תואר שני:

המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים בלבד. מצטיינים ייחשבו כאלה שסיימו את שנה א' בציון 90 ומעלה ובעלי ציון 45  לפחות בחלק הכמותי של בחינת ה-GMAT.

העבודה העיקרית על התזה תיעשה במסגרת השנה שלאחר סיום התואר בתכנית ללא תזה.

 

החובות בתכנית:

כדי להתקבל למסלול על הסטודנט להשלים בהצלחה את קורסי המחקר המתקדמים התנהגות ארגונית : 

1243.2103    שיטות מחקר בהתנהגות ארגונית (אם לא ינתן ע"י הפקולטה יש להרשם לקורס מקביל במדעי החברה \ פסיכולוגיה(

 1243.2111 שיטות סטטיסטיות בהתנהגות ארגונית  (אם לא ינתן ע"י הפקולטה יש להרשם לקורס מקביל במדעי החברה \ פסיכולוגיה()

1243.9999    סדנת תזה (כאשר לר תינתן ע"י התנהגות ארגונית תינתן ע"י התכנית ליעוץ ארגוני)

במסגרת ההתקשרות עם מנחה (ראה להלן) יתכן ויוטלו על הסטודנט מחויבויות אקדמיות נוספות הקשורות לעולם התוכן האקדמי של עבודת התזה המיועדת (לדוגמא, השתתפות בקורס יסוד או קורס מתקדם רלוונטי).

 במקרים מיוחדים יתאפשר להתחיל ללמוד את קורסי החובה הללו בשנה ב' לתואר ביעוץ ארגוני, אך מבלי שהדבר ייחשב כקבלה לתכנית.

 

התקשרות עם מנחה:

הסטודנט יסכם עם מרצה מוסמך להנחיית תזה על הנחייתו - לא מוקדם מסיום בהצלחה של קורסי החובה בהתנהגות ארגונית המצוינים לעיל. הסטודנט יוכל ליצור קשר ראשוני עם איש סגל בכיר בפקולטה על אפשרויות ההנחיה החל מהסמסטר הראשון של שנה ב', אך לא להתחיל בפועל את העבודה על התזה. אישור על כך יינתן ע"י המנהל האקדמי של התכנית לייעוץ ארגוני (אשר יועבר לראש התכנית בהתנהגות ארגונית או מגמה אחרת – אם יהיו סטודנטים בכיוון כזה).

 

לגבי קבלה ללימודי דר' (PhD) ראה פרק שלישי (סעיפים 36-49) בתקנון תלמידי המחקר של אוניברסיטת תל-אביב:

http://www.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/General/yoets/12-005.pdf

 

 

 

צור קשר