שכר לימוד

שכר הלימוד לכל התכנית (שנתיים אקדמיות) הינו 69,750 ₪.
שכר הלימוד אינו כולל ספרי לימוד.

הנחות ומלגות - החל משנה"ל תשע"ו:
*הנחה בגובה 2% תינתן למשלמים מראש.
*לנרשמים עד 31.5.2015 תינתן הנחה בגובה 5% בשכר הלימוד
*לבוגרי אוניברסיטת תל אביב תינתן מלגה בגובה 5% משכר הלימוד


לפניות בגין אי קבלת שוברי תשלום, שליחת שוברים נוספת בגין שינוי כתובת וכדומה, יש לפנות לאגף שכר לימוד ישירות, בציון פרטים מזהים: שם מלא ומספר תעודת הזהות.

מוקד פניות בטלפון 03-6405550:פועל בימי חול בין השעות 9:00- 19:00

מייל scharlimud@taue.tau.ac.il

לתשומת  לב!
סכום דמי הרישום לאוניברסיטה בסך 414 ₪ ישולם בנפרד בעת ביצוע הרישום. סכום זה אינו מוחזר בשום מקרה, ואינו כלול בשכר הלימוד.
* דמי הרישום אינם כוללים ערכת רישום בגובה 80 ש"ח.

צור קשר