מידע כללי למועמדים- החוג לחשבונאות

הנחיות לכל המועמדים

  1. הרישום לתואר ראשון יתקיים לסמסטר א' בלבד.
  2. מומלץ למועמדים המעוניינים להתקבל על-סמך השכלה אקדמית חלקית או מלאה, לגשת לכל הבחינות במועד א' של סמסטר ב'.
  3. ציוני ההתאמה של כל המועמדים (למעט עתודאים או תלמידי מכינות), ייקבעו, על-סמך הציונים (פסיכומטרי, בגרות וכו') שיועברו בהתאם ללוח הזמנים המפורט בהמשך. מועמדים שישפרו ציוניהם לאחר המועדים שנקבעו, יהיו רשאים להגיש בקשה מיוחדת לוועדת הקבלה של החוג כשיהיו בידיהם נתוניהם החדשים.
  4. על מועמדים המבקשים להחליף או להוסיף חוג, לעבור הליכי רישום כמקובל (בתאריכי הרישום הרגילים).

 

מבנה הלימודים

הלימודים בחוג לחשבונאות מתנהלים במסלולים הבאים:

 

מסלול דו-חוגי בחשבונאות

המסלול מתוכנן לשישה סמסטרים וערוך בשיטה הסמסטריאלית, למשך שלוש שנים.

הלימודים במסלול החשבונאות הינם בצרוף כל חוג דו-חוגי אחר .

סטודנטים שחוגם השני אינו כלכלה, חייבים בקורסי השלמה המוצעים בפקולטה לניהול. בוגרי המסלול יקבלו תעודת בוגר אוניברסיטה (.B.A) בתכנית דו- חוגית.

 

מסלול חשבונאות- ניהול (מסלול חדש)

מסלול הלימודים הדו-חוגי בחשבונאות וניהול הנו ייחודי. התכנית נועדה להקנות בנוסף לידע פיננסי וחשבונאי רחב, ידע בתחומי הניהול השונים (שיווק, התנהגות ארגונית, ניהול מידע, חקר ביצועים, אסטרטגיה עסקית). תוכנית הלימודים כוללת קורסים הנלמדים אך ורק בפקולטה לניהול, על ידי מורי הפקולטה לניהול, דבר המאפשר תיאום בין החוגים בנוגע לזמני הקורסים ותכני הלימוד.


מסלול חשבונאות-משפטים

מסלול חשבונאות-משפטים מציע, למספר מצומצם של סטודנטים מצטיינים, לשלב לימודי משפטים עם לימודי חשבונאות. המתקבלים למסלול מיוחד זה, יוכלו לסיים את לימודיהם במשפטים בשלוש וחצי שנים. מסלול זה מקנה פטור ממקצועות בחירה בפקולטה למשפטים על סמך הלימודים בחוג לחשבונאות, בהתאם לתקנון הפקולטה למשפטים. דרישות הקבלה למסלול זה עשויות להיות גבוהות יותר מדרישות הקבלה לחשבונאות בצירוף כל חוג אחר. מספר המקומות במסלול זה מוגבל.

תכנית הלימודים כוללת את כל קורסי החשבונאות פרט לקורסים בתחום המשפט, הנלמדים בפקולטה למשפטים. בנוסף, תוכנית הלימודים כוללת קורסי השלמה בכלכלה, מתמטיקה וסטטיסטיקה בדומה לתלמידים שחוגם השני אינו החוג לכלכלה.

מערכת השעות בשנת הלימודים הראשונה בחוג לחשבונאות מותאמת למערכת השעות של הפקולטה למשפטים.

עם השלמת כל חובותיהם האקדמיים, במסלול חשבונאות-משפטים, יהיו הסטודנטים זכאים לתואר "בוגר במשפטים" (.LL.B) וכן לתעודה על השלמת לימודים בחוג לחשבונאות כחוג אחד מתכנית דו- חוגית לתואר "בוגר אוניברסיטה".

 

 מסלול לבעלי תואר אקדמי

למסלול זה רשאים להגיש מועמדות סטודנטים שסיימו תואר "בוגר אוניברסיטה" (.B.A), העומדים בתנאי הקבלה. התכנית מתוכננת ל- 4 סמסטרים לסטודנטים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור ב"הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים", לפני תחילת הלימודים.

תכנית הלימודים מקבילה לתכנית השלוש- שנתית במסגרת הדו- חוגית.

בוגרים בעלי תואר שאינו כלכלה חייבים בקורסי השלמה המוצעים בפקולטה לניהול.

עם השלמת כל חובותיהם האקדמיים במסלול לבעלי תואר אקדמי, יהיו הסטודנטים זכאים לתעודה המעידה על השלמת לימודי חוג נוסף בחשבונאות כחוג אחד מתכנית דו-חוגית לתואר "בוגר אוניברסיטה".

תעודה זו תקנה לבעליה אותם הפטורים מבחינות מועצת רואי חשבון, להם זכאים בוגרי החוג לחשבונאות, שסיימו תכנית שלוש שנתית לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה". בוגרי תוכנית זו יוכלו להשתלב בתכנית לימודי שנת ההשלמה בחוג לחשבונאות.