תכנית הלימודים הדו-חוגית בחשבונאות לקראת תואר "בוגר אוניברסיטה" - תשע"ז

                 תכנית הלימודים ופירוט הדרישות המוקדמות והמקבילות 


* השתתפות בקורס מותנית בעמידה בדרישות המוקדמות והמקבילות.

* בחלק מהקורסים מוצע תרגיל שאינו נכלל במכסת השעות לתואר. פרטים יפורסמו במערכת השעות. 

מספר הקורס

הנושא ושם הקורס

היקף בש"ס

דרישות קדם

דרישות במקביל

חובות אקדמיות      

1211.1112

השתתפות בשעות ניסוי במעבדה התנהגותית (1)

 

 

 

1211.2222

הדרכה וירטואלית: "שימוש במאגרי מידע בחשבונאות (2)

 

 

 

  תכנית
כלים שלובים (3)
     

חשבונאות פיננסית      

1211.1103

 יסודות החשבונאות

בחינת פטור בהנה"ח וחישובים מסחריים 

 

1211.2266

בעיות מדידה בחשבונאות 

יסודות החשבונאות

יסודות המימון 

 

1211.3109

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות 

בעיות מדידה בחשבונאות

השתתפות בשעות ניסוי במעבדה התנהגותית (1)

הדרכה וירטואלית: "שימוש במאגרי מידע בחשבונאות (2)"

 

1211.3807

בעיות מתקדמות בחשבונאות א'   

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

דיני תאגידים (4או:

דיני עסקים ותאגידים (4)

 

1211.3808

בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'   

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות   

 

1211.3116

יסודות מערכות מידע לחשבונאים   

 2

מבוא לטכנולוגיות מידע

 יסודות החשבונאות   

 

1211.3814

סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות 

(5)

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

יסודות המימון

מבוא לאקונומטריקה (6)()

 

1211.3815

סמינר בחשבונאות פיננסית   

(5)

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

יסודות המימון

מבוא לאקונומטריקה (6)()

 

חשבונאות פיננסית

24

 

 

חשבונאות ניהולית

1211.1104

חשבונאות ניהולית 

 

יסודות החשבונאות

יסודות הכלכלה 
(6)
  או:

כלכלת עסקים א' (7)

1211.2205

מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת

חשבונאות ניהולית

סטטיסטיקה לכלכלנים א' (6)

מתמטיקה לכלכלנים ב' (6)

 

1211.3115

סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי

(5)

מבוא לטכנולוגיות מידע

יסודות המימון

חשבונאות ניהולית

מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת

מיקרו כלכלה א (6)

מבוא לאקונומטריקה (6)()

 

חשבונאות ניהולית

    8

 

 

מימון וטכנולוגיות מידע          

1221.1111

מבוא לטכנולוגיות מידע 

 

 

1211.3112

יסודות המימון 

 

יסודות החשבונאות

מימון וטכנולוגיות מידע   

6

 

 

ביקורת חשבונות          

1211.2211

יסודות ביקורת חשבונות 

 

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות 

1211.3311

ביקורת דוחות כספיים 

יסודות ביקורת חשבונות 

 

ביקורת    

8

 

 

חוק ומשפט (8)

1211.1106

יסודות המשפט העסקי (9)

 

 

1211.2206

דיני עסקים ותאגידים (4(9)

הקורס יוצע החל מסמסטר ב' תשע"ז

יסודות המשפט העסקי 

 

1211.2803

דיני תאגידים (4)
הקורס מוצע בפעם האחרונה בסמסטר א' תשע"ז

יסודות החשבונאות

משפט עסקי ומסחרי (9)

 

חוק ומשפט

6

 

 

מסים 

1211.2244

מסים א'  

4  

יסודות החשבונאות

יסודות המשפט (9)  
או :
יסודות המשפט העסקי (9)

 

1211.2245

מסים ב' 

מסים א'

דיני תאגידים (4)

או:

דיני עסקים ותאגידים (4)

1211.3346

מסוי מקרקעין ומע"מ 

3

מסים ב'

דיני תאגידים (4) או:

דיני עסקים ותאגידים (4)

 

מסים   

11

 

 

כללי

63

 

 

 

הערות

 1.  חובת השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית חלה על כל תלמידי שנה א'.
  מילוי חובה זו מהווה דרישת קדם לקורס "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות", מידע מפורט בתיאור הקורס. הרישום נעשה במרוכז ע"י מזכירות החוג.

   
 2. חובה על כל התלמידים בסמסטר הראשון ללימודים (פרט לתלמידי החוג לפסיכולוגיה שעוברים את ההדרכה בפקולטה למדעי החברה). ההדרכה הינה חד פעמית ומתבצעת באתר ה- "Moodle". הרישום להדרכה יתבצע במרוכז ע"י מזכירות החוג. מהווה דרישת קדם לקורס "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות".
   
 3. תלמידי תואר ראשון נדרשים להשתתף בקורסים מתכנית כלים שלובים.
  תלמידים בעלי השכלה אקדמית מלאה פטורים מחובת "כלים שלובים". לפרטים נוספים על התכנית...

   
 4. תלמידי משפטים ילמדו את הקורס "דיני תאגידים" בפקולטה למשפטים כדרישה מקבילה לקורס "מסים ב' " וכן כדרישת קדם לקורסים "בעיות מתקדמות בחשבונאות א'" ו-"מסוי מקרקעין ומע"מ".

   
 5. יחושב כ-4 ש"ס לצורך שקלול ציון הגמר.
   
 6. תלמידים שחוגם השני אינו כלכלה מתבקשים לעיין ב:
  -  " לימודי השלמה " - קורסים אשר בהם חייבים לעמוד בהצלחה.
  -  " טבלת המרה "   - לצורך מילוי דרישות קדם. 

  6.א. דרישת הקדם "מבוא לאקונומטריקה" לקורסים: "סמינר בחשבונאות פיננסית", "סמינר בניתוח
         דוחות כספיים" ו"סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי", מחייבת ציון מעבר לפני תחילת
  ​       הסמסטר.

   
 7. לתלמידים שחוגם השני אינו כלכלה.

   
 8. לשינוי בתכנית קורסי המשפט בתשע"ז ותנאי מעבר לתלמידים ממשיכים: לחץ כאן.
   
 9. תלמידי משפטים פטורים מקורס זה. ​