מועדי בחינות תשע"ז - החוג לחשבונאות

בחינות שנה"ל תשע"ז:

 

תלמיד רשאי להיבחן ב-2 מתוך 3 מועדים עוקבים.
בקורס המוצע אחת לשנה מתקיימים 2 מועדי בחינות בלבד.

לוח מבדקי ביניים - סמסטר א' 
לוח בחינות סמסטר א' מועד א'
לוח בחינות סמסטר א' מועד ב' 
 

לוח מבדקי ביניים - סמסטר ב'
לוח בחינות סמסטר ב' מועד א'
לוח בחינות סמסטר ב' מועד ב'
בחינה ב"הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים" - סמסטר קיץ    
 

בחינות שנת השלמה תשע"ז:  
מחצית ראשונה - מועד א' + ב'
מחצית שנייה - מבדקי בינייים מועד א'+ב'

מחצית שנייה - מועד א' + ב'