מסלול לימודים טיפוסי לשילוב חשבונאות – כלכלה - תשע"ז

תלמידים לתואר בוגר בשילובים אחרים יכולים להיעזר בטבלה זו, אך יש לשים לב גם ללימודי ההשלמה, המפרטים את הדרישות המוקדמות.

תלמידים בתכנית ובעלי תואר יעיינו בסעיף 2 "תכנית לבעלי תואר אקדמי".

 

לתלמידים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור בהנה"ח וחישובים מסחריים בסמסטר קיץ (לפני תחילת הלימודים):
 

הנושא (מס' ש"ס) מס' ש"ס סמ' א' סמ' ב' סמ' ג' סמ' ד' סמ' ה' סמ' ו'
חשבונאות פיננסית    
יסודות החשבונאות  5 א'          
בעיות מדידה בחשבונאות  3   ב'         
יסודות מערכות מידע לחשבונאים  2   ב'         
דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות 4     ג'      
בעיות מתקדמות בחשבונאות א' 2       ד' או ה'  
בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' 2         ה' או ו'
סמינר בחשבונאות פיננסית 3         ה' או ו'
סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות  3         ה' או ו'
חשבונאות ניהולית    
חשבונאות ניהולית  3 א'           
מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת  2     ג'      
סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי  3         ה' או ו'
מימון וטכנולוגיות מידע    
מבוא לטכנולוגיות מידע  2 א'          
יסודות המימון 4 א'           
ביקורת חשבונות    
יסודות ביקורת חשבונות  4     ג'       
ביקורת דוחות כספיים  4       ד' או ה' או ו'
חוק ומשפט    
יסודות המשפט העסקי  3 א'          
דיני עסקים ותאגידים  3   ב' או ג'      
מסים    
מסים א'  4   ב'        
מסים ב'  4     ג'      
מסוי מקרקעין ומע"מ  3       ד' או ה'  

 

 

 

 

לתלמידים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור בהנה"ח וחישובים מסחריים בסוף סמסטר א':

 

הנושא (מס' ש"ס) מס' ש"ס סמ' א' סמ' ב' סמ' ג' סמ' ד' סמ' ה' סמ' ו'
חשבונאות פיננסית    
יסודות החשבונאות  5   ב'        
בעיות מדידה בחשבונאות  3      ג'      
יסודות מערכות מידע לחשבונאים  2      ג'      
דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות 4       ד'    
בעיות מתקדמות בחשבונאות א' 2         ה'  
בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' 2         ה' או ו'
סמינר בחשבונאות פיננסית 3         ה' או ו'
סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות  3         ה' או ו'
חשבונאות ניהולית    
חשבונאות ניהולית  3   ב'        
מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת  2     ג'      
סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי  3         ה' או ו'
מימון וטכנולוגיות מידע    
מבוא לטכנולוגיות מידע  2 א'          
יסודות המימון 4   ב'        
ביקורת חשבונות    
יסודות ביקורת חשבונות  4       ד'    
ביקורת דוחות כספיים  4         ה' או ו'
חוק ומשפט    
יסודות המשפט העסקי  3 א'          
דיני עסקים ותאגידים  3   ב' או ג'      
מסים    
מסים א'  4     ג'      
מסים ב'  4       ד'    
מסוי מקרקעין ומע"מ  3         ה' או ו'