המכינה ב"הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים" - תשע"ז

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
======================================
מערכת השעות נתונה לשינויים עד מועד הרישום לקורסים
=============================================
א' 1211.1001.01 הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים שו"ת רו"ח חוצב ליאור
ג 21:00-17:00 002 דן-דוד
שו"ת רו"ח שרוני איתי
ה 20:15-17:15 002 דן-דוד
  • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^