לימודי חשבונאות - משפטים - תשע"ז

החוג לחשבונאות מאפשר למספר מוגבל של תלמידי התואר הראשון לשלב לימודים עם הפקולטה למשפטים.
הרישום ללימודים בתכנית זו ייעשה במשרד הרישום והקבלה על פי נהלי האוניברסיטה.
שכר הלימוד יקבע על פי תקנות האוניברסיטה.

 

עם סיום הלימודים יהיו בוגרי התכנית זכאים לתואר בוגר משפטים (.LL.B) ולתעודה על השלמת לימודי חוג נוסף בחשבונאות כחוג אחד מתכנית דו-חוגית לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה".
מערכת השעות בשנת הלימודים הראשונה מותאמת למערכת השעות של הפקולטה למשפטים. עם זאת תיתכן חפיפת זמנים בין קורסים או מבחנים המוצעים בחוג לבין קורסים או מבחנים המוצעים בפקולטה למשפטים. התיאום הוא באחריות התלמיד.

 


התלמידים מתבקשים לעיין בטבלת תכנית הלימודים ובפירוט הדרישות המוקדמות והמקבילות לכל הקורסים המוצעים בתכנית הדו – חוגית בחשבונאות לקראת תואר "בוגר אוניברסיטה" ובנוסף בטבלת לימודי ההשלמה.

 

המלצה למסלול לימודים לתלמידי חשבונאות - משפטים שנה א'

 

לתלמידים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור בהנה"ח וחישובים מסחריים
בסמסטר קיץ (לפני תחילת הלימודים)

 


סמסטר א'

יסודות החשבונאות

יסודות המימון

יסודות המתמטיקה לניהול

מבוא לטכנולוגיות מידע

מבוא לסטטיסטיקה

השתתפות בשעת ניסוי במעבדה התנהגותית (שנתי)

הדרכה וירטואלית: "שימוש במאגרי מידע"

 

סמסטר ב'

חשבונאות ניהולית

בעיות מדידה בחשבונאות

מסים א'

יסודות מערכות מידע

סטטיסטיקה לניהול

כלכלת עסקים א'

 

 

לתלמידים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור בהנה"ח וחישובים מסחריים בסוף סמסטר א'

 

סמסטר א'

יסודות המתמטיקה לניהול

מבוא לסטטיסטיקה

מבוא לטכנולוגיות מידע

השתתפות בשעת ניסוי במעבדה התנהגותית (שנתי)

הדרכה וירטואלית: "שימוש במאגרי מידע"

 

סמסטר ב'

יסודות החשבונאות

חשבונאות ניהולית

יסודות המימון

סטטיסטיקה לניהול

כלכלת עסקים א'