מסלול חשבונאות - ניהול תשע"ז

מסלול הלימודים הדו-חוגי בחשבונאות וניהול הנו יחודי. התכנית נועדה להקנות בנוסף לידע פיננסי וחשבונאי רחב, ידע בתחומי הניהול השונים (שיווק, התנהגות ארגונית, ניהול מידע, חקר ביצועים, אסטרטגיה עסקית). 

תכנית הלימודים כוללת קורסים הנלמדים אך ורק בפקולטה לניהול, על ידי מורי הפקולטה לניהול, דבר המאפשר תיאום בין החוגים בנוגע לזמני הקורסים ותכני הלימוד.

 

תכנית הלימודים ופירוט הדרישות חשבונאות-ניהול

מסלול לימודים טיפוסי לשילוב - חשבונאות-ניהול