מסלול לימודים טיפוסי לשילוב - חשבונאות-ניהול

 

לתלמידים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור בהנה"ח וחישובים מסחריים בסמסטר קיץ (לפני תחילת הלימודים):

 

הנושא מס' ש"ס* סמ' א' סמ' ב' סמ' ג' סמ' ד' סמ' ה' סמ' ו'
חשבונאות פיננסית
יסודות החשבונאות  5 א'            
בעיות מדידה בחשבונאות  3   ב'         
יסודות מערכות מידע לחשבונאים  2   ב'         
דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות 4     ג'       
בעיות מתקדמות בחשבונאות א'  2       ד' או ה'  
בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'  2         ה' או ו'
סמינר בחשבונאות פיננסית  3         ה' או ו'
סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות  3         ה' או ו'
חשבונאות ניהולית ומימון
יסודות המימון  4 א'           
חשבונאות ניהולית 3   ב'        
מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת 2     ג'      
סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי 3         ה' או ו'
ביקורת חשבונות
יסודות ביקורת חשבונות 4     ג'       
ביקורת דוחות כספיים 4       ד' או ה' או ו'
חוק ומשפט
יסודות המשפט העסקי 3 א'          
דיני עסקים ותאגידים 3   ב' או ג'      
מסים
מסים א'  4   ב'        
מסים ב'  4     ג'      
מסוי מקרקעין ומע"מ  3       ד' או ה'  

 

 

 

 

לתלמידים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור בהנה"ח וחישובים מסחריים בסוף סמסטר א':
 

הנושא מס' ש"ס* סמ' א' סמ' ב' סמ' ג' סמ' ד' סמ' ה' סמ' ו'
חשבונאות פיננסית
יסודות החשבונאות  5   ב'        
בעיות מדידה בחשבונאות  3     ג'      
יסודות מערכות מידע לחשבונאים  2     ג'      
דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות 4       ד'    
בעיות מתקדמות בחשבונאות א'  2       ד' או ה'  
בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'  2         ה' או ו'
סמינר בחשבונאות פיננסית  3         ה' או ו'
סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות  3         ה' או ו'
חשבונאות ניהולית ומימון
יסודות המימון  4   ב'        
חשבונאות ניהולית 3   ב'        
מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת 2     ג'      
סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי 3         ה' או ו'
ביקורת חשבונות
יסודות ביקורת חשבונות 4       ד'    
ביקורת דוחות כספיים 4         ה' או ו'
חוק ומשפט
יסודות המשפט העסקי 3 א'          
דיני עסקים ותאגידים 3   ב' או ג'      
מסים
מסים א'  4     ג'      
מסים ב'  4       ד'    
מסוי מקרקעין ומע"מ  3       ד' או ה'  

 

 

 • בחלק מהקורסים מוצע תרגיל שאינו נכלל במכסת השעות לתואר. פרטים יפורסמו במערכת השעות.