תכנית הלימודים בחשבונאות ודרישות הקדם - מסלול חשבונאות-ניהול תשע"ז

 

                 תכנית הלימודים ופירוט הדרישות המוקדמות והמקבילות 


* השתתפות בקורס מותנית בעמידה בדרישות המוקדמות והמקבילות.

* בחלק מהקורסים מוצע תרגיל שאינו נכלל במכסת השעות לתואר. פרטים יפורסמו במערכת השעות. 

מספר הקורס

הנושא ושם הקורס

היקף בש"ס 

דרישות קדם

דרישות במקביל

חובות אקדמיות      

1211.1112

השתתפות בשעות ניסוי במעבדה התנהגותית (1)

 

 

 

1211.2222

הדרכה וירטואלית: "שימוש במאגרי מידע בחשבונאות (2)

 

 

 

  תכנית
כלים שלובים (3)
     

חשבונאות פיננסית      

1211.1103

 יסודות החשבונאות

בחינת פטור בהנה"ח וחישובים מסחריים 

 

1211.2266

בעיות מדידה בחשבונאות 

יסודות החשבונאות

יסודות המימון

 

1211.3109

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות 

בעיות מדידה בחשבונאות

השתתפות בשעות ניסוי במעבדה התנהגותית (1)

הדרכה וירטואלית: "שימוש במאגרי מידע בחשבונאות (2)"

 

1211.3807

בעיות מתקדמות בחשבונאות א'   

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

דיני תאגידים או:

דיני עסקים ותאגידים

 

1211.3808

בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'   

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות   

 

1211.3116

יסודות מערכות מידע לחשבונאים   

 2

מבוא לטכנולוגיות מידע (5)

 יסודות החשבונאות   

 

1211.3814

סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות 

(4)

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

יסודות המימון

כלכלת עסקים ב' (5)

סטטיסטיקה לניהול (5(6)

 

1211.3815

סמינר בחשבונאות פיננסית   

(4)

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

יסודות המימון

כלכלת עסקים ב' (5)

סטטיסטיקה לניהול (5(6)

 

חשבונאות פיננסית

24

 

 

חשבונאות ניהולית ומימון

1211.3112

יסודות המימון 

 4   יסודות החשבונאות

1211.1104

חשבונאות ניהולית 

 

יסודות החשבונאות

כלכלת עסקים א' (5)

1211.2205

מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת

חשבונאות ניהולית

מבוא לסטטיסטיקה (5)

יסודות המתמטיקה לניהול (5)

 

1211.3115

סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי

 3 (4)

מבוא לטכנולוגיות מידע (5)

יסודות המימון

חשבונאות ניהולית

מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת

כלכלת עסקים ב' (5)

סטטיסטיקה לניהול (5(6)

 

חשבונאות ניהולית

   12

 

 

ביקורת חשבונות          

1211.2211

יסודות ביקורת חשבונות 

 

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות 

1211.3311

ביקורת דוחות כספיים 

יסודות ביקורת חשבונות 

 

ביקורת    

8

 

 

חוק ומשפט      

1211.1106

יסודות המשפט העסקי

 

 

1211.2206

דיני עסקים ותאגידים  (7)

יסודות המשפט העסקי 

 

חוק ומשפט

6

 

 

מסים  

1211.2244

מסים א' 

4  

יסודות המשפט העסקי 

יסודות החשבונאות

 

1211.2245

מסים ב' 

מסים א'

דיני עסקים ותאגידים 

1211.3346

מסוי מקרקעין ומע"מ 

3

מסים ב'

דיני תאגידים או:

דיני עסקים ותאגידים 

 

מסים   

11

 

 

כללי

61

 

 

 

הערות

 1.  חובת השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית חלה על כל תלמידי שנה א'.
  מילוי חובה זו מהווה דרישת קדם לקורס "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות", מידע מפורט בתיאור הקורס. הרישום נעשה במרוכז ע"י מזכירות החוג.

   
 2.  חובה על כל התלמידים בסמסטר הראשון ללימודים. ההדרכה הינה חד פעמית ומתבצעת באתר ה- "Moodle". הרישום להדרכה יתבצע במרוכז ע"י מזכירות החוג. מהווה דרישת קדם לקורס "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות".
   
 3. תלמידי תואר ראשון נדרשים להשתתף בקורסים מתכנית כלים שלובים. 
  תלמידים בעלי השכלה אקדמית מלאה פטורים מחובת "כלים שלובים". לפרטים נוספים על התכנית..

   
 4. יחושב כ-4 ש"ס לצורך שקלול ציון הגמר.
   
 5. נלמד בחוג לניהול.
   
 6. דרישת הקדם "סטטיסטיקה לניהול" לקורסים: "סמינר בחשבונאות פיננסית", "סמינר בניתוח דוחות כספיים" ו"סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי", מחייבת ציון מעבר לפני תחילת הסמסטר.

   
 7. תלמידים שהחלו לימודיהם עד שנה"ל תשע"ו חייבים, במקום בקורס זה, בקורס "דיני תאגידים" המוצע בפעם האחרונה בסמסטר א' תשע"ז.