שירותי מידע וייעוץ למועמדים

ייעוץ בתשלום ניתן:

ביחידה למיון ומחקר, טל':  6408686- 03, 6408290- 03

במרכז ייעוץ לימודי ומקצועי בדקאנט הסטודנטים, טל': 6409692- 03

"מידעת" – מערכת ממוחשבת המספקת מידע על הלימודים ואפשרויות הקבלה באוניברסיטאות,

טל': 6759546- 02