מערכת שעות החוג לחשבונאות - שנה"ל תשע"ז

לחיצה על שם הקורס תציג בהרחבה את דרישות הקורס, תיאור מקוצר של הקורס וקישור לסילבוס המלא.
 

 

 

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א' + ב'

 

המכינה ב"הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים"
 

 

שנת השלמה (שנה ד') :

שנת השלמה (שנה ד')- מערכת שעות
 

שנת השלמה (שנה ד') - סילבוסים