עתודת המלמ"ן לתלמידי החוג לחשבונאות - תשע"ז

תלמידים מצטיינים בחוג לחשבונאות, הנמצאים לקראת סיום התואר, יוכלו להצטרף לעתודת המלמ"ן בתכנית מוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול (.M.Sc) מימון חשבונאות.


תלמידים המעוניינים להצטרף לעתודת מלמ"ן יהיו חייביים לעמוד בהצלחה בקורס "תורת ההשקעות וניתוח ני"ע" במסגרת תואר שני. ניתן ללמוד קורסים נוספים על בסיס מקום פנוי (בתום כל מועדי הרישום של התואר השני).

עם קבלתו לתכנית המלמ"ן, יקבל  התלמיד זיכוי מקורסים אלה (בתכנית המלמ"ן בלבד) בכפוף לנוהל הכרה בקורסים ע"ס לימודים קודמים (במסגרת לימודי התואר השני).

תלמיד שציונו בקורס "תורת ההשקעות וניתוח ני"ע" 80 לפחות, יהיה פטור מבחינת ה-GMAT ובלבד שיגיש מועמדותו לתכנית המוסמך בשנה שלאחר סיום לימודיו בחוג לחשבונאות.