לימודי השלמה לתלמידים שחוגם השני אינו כלכלה - תשע"ז

הקורסים הבאים מיועדים לכל תלמידי תואר ראשון שחוגם השני אינו כלכלה, 
ולתלמידים במסלול של חוג לאחר תואר.

תלמידי מסלול חשבונאות-ניהול לומדים את הקורסים שלהלן במסגרת קורסי החובה בחוג לניהול

מספר קורס

שם הקורס

שיעור
​(ש"ס)

תרגיל  (1)

(ש"ס)

דרישות מוקדמות (2)

דרישות מקבילות

1221.5111

יסודות המתמטיקה לניהול (3) (4 

5

 

 

1221.5112

מבוא לסטטיסטיקה (3)

3

1 

 

יסודות המתמטיקה לניהול (3) (4)

1221.5119

כלכלת עסקים א'

4

יסודות המתמטיקה לניהול (3) (4)

 

1221.5120

כלכלת עסקים ב'

2

כלכלת עסקים א'

 

1221.5114

סטטיסטיקה לניהול (3)

4

מבוא לסטטיסטיקה (3)

 

1221.5118

מאקרו כלכלה והמשק הישראלי

2

כלכלת עסקים ב'

 

 

סה"כ

20

9

 

 

 

סה"כ - שיעור + תרגיל

29

 

 
 

 

 הערות:

1.  שעות התרגיל הפרונטלי נכללות במניין שעות ההוראה, כנהוג בחוג לניהול.

2.  תלמידי החוג לחשבונאות חייבים לעמוד בהצלחה בדרישה המוקדמת (קבלת ציון 60 לפחות).

3. תלמידים שחוגם השני סטטיסטיקה/מתמטיקה/מדעי המחשב מתבקשים לעיין בטבלת המרה לקורסים.

4. או קורס "יסודות המתמטיקה לחשבונאים" 1211.5111.