מערכת שעות סמסטר א' תשע"ז

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
מסלול דו חוגי בחשבונאות
ומסלול לבעלי תואר אקדמי
בכל קורס יש לבחור קב' שיעור וקב' תרגיל במידה ומתקיים תרגיל
===================================
אב 0000.0000.00 תכנית כלים שלובים
 • מידע באתר: https://core.tau.ac.il
 • ===================================
  אב 1211.1112.01 השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית
 • חובה על תלמידי שנה א'
 • מידע מפורט מופיע בלחיצה על שם הקורס
 • הרישום מתבצע במרוכז ע"י מזכירות החוג
 • ==========================================
  א' 1211.2222.01 הדרכה וירטואלית: שימוש במאגרי מידע בחשבונאות
 • הדרכה חד פעמית המתבצעת באתר המודל
 • חובה על תלמידי שנה א'
 • מידע מפורט מופיע בלחיצה על שם הקורס
 • הרישום מתבצע במרוכז ע"י מזכירות החוג
 • ======================================
  מערכת השעות נתונה לשינויים עד מועד הרישום לקורסים
  =============================================
  א' 1211.1001.01 הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים שו"ת רו"ח חוצב ליאור
  ג 21:00-17:00 002 דן-דוד
  שו"ת רו"ח שרוני איתי
  ה 20:15-17:15 002 דן-דוד
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.1103.01 יסודות החשבונאות שיעור רו"ח עדיני אלעד
  ג 13:00-08:00 252 רקנאטי
  א' 1211.1103.10 יסודות החשבונאות תרגיל גב' שר גילת נטע
  ה 10:00-08:00 252 רקנאטי
 • קב' 10- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.2266.01 בעיות מדידה בחשבונאות שיעור רו"ח חורי שחר
  א 19:15-16:30 104-אולם ליאון רקנאטי
  א' 1211.2266.10 בעיות מדידה בחשבונאות תרגיל מר סלמן גיא
  ב 16:00-14:00 405 רקנאטי
 • קב' 10- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • א' 1211.2266.11 בעיות מדידה בחשבונאות תרגיל מר פרץ דודי
  ג 20:00-18:00 407 רקנאטי
 • קב' 11- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.3109.01 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות שיעור רו"ח פרץ משה
  ד 12:00-08:00 406 רקנאטי
  א' 1211.3109.10 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות תרגיל גב' הראל-ליבר שני
  ב 16:00-14:00 302 דן-דוד
 • קב' 10- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • א' 1211.3109.11 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות תרגיל מר פרץ דודי
  ג 18:00-16:00 407 רקנאטי
 • קב' 11- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.3807.01 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' שיעור רו"ח דנוס אבי
  א 16:00-14:00 405 רקנאטי
  א' 1211.3807.10 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' תרגיל מר ברנשטיין בן
  ב 12:00-10:00 406 רקנאטי
 • קב' 10- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • א' 1211.3807.11 בעיות מתקדמות בחשבונאות א' תרגיל מר קן דולב
  ד 20:00-18:00 303 דן-דוד
 • קב' 11- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.3808.01 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' שיעור רו"ח גולדברג דוד
  ד 14:00-12:00 252 רקנאטי
  א' 1211.3808.10 בעיות מתקדמות בחשבונאות ב' תרגיל מר בן עמי ערן
  ד 16:00-14:00 252 רקנאטי
 • קב' 10- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.3116.01 יסודות מערכות מידע לחשבונאים שיעור ד"ר גולדשטיין ענת
  רו"ח חדד יוגב
  ד 14:00-12:00 104-אולם ליאון רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.3814.01 סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר ד"ר לוי שי
  א 14:00-12:00 254 רקנאטי
  א' 1211.3814.02 סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות סמינר ד"ר לוי שי
  ב 14:00-12:00 303 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.3815.01 סמינר בחשבונאות פיננסית סמינר פרופ' אמיר אלי
  א 12:00-10:00 254 רקנאטי
  א' 1211.3815.02 סמינר בחשבונאות פיננסית סמינר ד"ר לוי שי
  ב 16:00-14:00 303 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.1104.01 חשבונאות ניהולית שיעור רו"ח גולדברג דוד
  ב 20:30-18:00 301 רקנאטי
  א' 1211.1104.10 חשבונאות ניהולית תרגיל מר רצקין אור
  ג 19:30-18:00 280 גילמן
 • קב' 10- יתקיימו 8-9 תרגילים בסמסטר
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ========================================
  א' 1211.2205.01 מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת שיעור רו"ח גולדברג דוד
  ד 15:30-14:00 104-אולם ליאון רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.3115.01 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר ד"ר אהרונסון ברק
  ד 10:00-08:00 252 רקנאטי
  א' 1211.3115.02 סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי סמינר ד"ר אהרונסון ברק
  ד 12:00-10:00 252 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ========================================
  קורס משותף עם החוג לניהול
 • קבוצה 01 מיועדת לתלמידי חשבונאות-משפטים
 • מקומות נוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • א' 1221.1111.01 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור פרופ' אסטרייכר גל
  א 16:00-14:00 406 רקנאטי
  א' 1221.1111.02 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור פרופ' אסטרייכר גל
  ד 14:00-12:00 303 רקנאטי
  א' 1221.1111.03 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור פרופ' אסטרייכר גל
  ה 12:00-10:00 407 רקנאטי
  א' 1221.1111.04 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור ד"ר בן-אסולי אופיר
  ד 10:00-08:00 303 רקנאטי
  א' 1221.1111.05 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור ד"ר בן-אסולי אופיר
  ד 12:00-10:00 303 רקנאטי
 • קבוצה 06 - מיועדת לתלמידי חשבונאות-משפטים
 • מקומות נוספים יוקצו ליתר תלמידי החוג.
 • א' 1221.1111.06 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור ד"ר בן-אסולי אופיר
  ה 10:00-08:00 303 רקנאטי
  א' 1221.1111.07 מבוא לטכנולוגיות מידע שיעור ד"ר בן-אסולי אופיר
  ה 12:00-10:00 303 רקנאטי
  ===================================
  א' 1211.3112.01 יסודות המימון שיעור רו"ח שרוני איתי
  ד 18:00-14:00 406 רקנאטי
  א' 1211.3112.10 יסודות המימון תרגיל עו"ד רז אלירן
  ה 19:00-17:00 103 רקנאטי
 • קב' 10- התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.2211.01 יסודות ביקורת חשבונות שיעור רו"ח אטיס ארנון
  ג 16:00-12:00 406 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.3311.01 ביקורת דוחות כספיים שיעור רו"ח אונגר(ששון )רגינה
  ב 20:00-16:00 405 רקנאטי
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.1106.01 יסודות המשפט העסקי שיעור ד"ר לוי שירלי
  ה 13:00-10:00 406 רקנאטי
  א' 1211.1106.02 יסודות המשפט העסקי שיעור עו"ד קרייניק שמואל
  ד 14:00-11:00 103 רקנאטי
  =======================================
 • הקורס דיני תאגידים יוצע בפעם האחרונה בסמסטר א'
 • א' 1211.2803.01 דיני תאגידים שיעור ד"ר ורשבסקי שרון
  א 11:30-10:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  א' 1211.2803.10 דיני תאגידים תרגיל גב' מירז עדי
  א 10:00-08:00 406 רקנאטי
 • קב' 10- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • א' 1211.2803.11 דיני תאגידים תרגיל רו"ח פלקסמן יגאל
  ב 10:00-08:00 405 רקנאטי
 • קב' 11- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.2244.01 מסים א' שיעור רו"ח פיטרמן אילי
  ג 18:00-14:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  א' 1211.2244.10 מסים א' תרגיל גב' אברג'יל ליאור
  ב 18:00-16:00 279 גילמן
 • קב' 10- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • א' 1211.2244.11 מסים א' תרגיל מר לוי ערן
  א 16:00-14:00 304 רקנאטי
 • קב' 11- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.2245.01 מסים ב' שיעור פרופ' גילבאי אליהו
  רו"ח עם-שלם רולנד
  א 20:00-16:00 406 רקנאטי
  א' 1211.2245.10 מסים ב' תרגיל עו"ד לוי עופר
  ב 18:00-16:00 280 גילמן
 • קב' 10- התרגיל יתקיים אחת לשבועיים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  א' 1211.3346.01 מסוי מקרקעין ומע"מ שיעור רו"ח כהן יניב
  רו"ח גרינברג גל
  א 19:00-16:00 002 דן-דוד
  א' 1211.3346.10 מסוי מקרקעין ומע"מ תרגיל רו"ח פאר דוד
  עו"ד גנוד רוני
  ד 18:00-16:00 405 רקנאטי
 • קבוצה 10 - התרגיל יתקיים אחת לשבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ===================================
  קורסי השלמה
 • תלמידי מסלול חשבונאות-ניהול -
 • לומדים את הקורסים הר"מ בתכנית הלימודים של החוג לניהול
 • ומתבקשים לעיין במערכת השעות של החוג לניהול
 • ======================================================
 • יסודות המתמטיקה לניהול -
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • ש' 01 ות' 02 ו-03 מיועדים לתלמידי החוג לניהול
 • מקומות נוספים יוקצו לתלמידי החוג לחשבונאות
 • א' 1221.5111.01 יסודות המתמטיקה לניהול שיעור ד"ר איוניר טלי
  א 14:00-11:00 406 רקנאטי
  שיעור ד"ר איוניר טלי
  ב 10:00-08:30 406 רקנאטי
  א' 1221.5111.02 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר בלייך יונתן
  ג 17:00-15:00 409 רקנאטי
 • קב' 02- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • א' 1221.5111.03 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר בלייך יונתן
  א 18:00-16:00 254 רקנאטי
 • קב' 03- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ש' 04 ות' 05 ו-06 מיועדים לתלמידי החוג לניהול
 • מקומות נוספים יוקצו לתלמידי החוג לחשבונאות
 • א' 1221.5111.04 יסודות המתמטיקה לניהול שיעור ד"ר מרגלית תמר
  א 10:00-08:30 252 רקנאטי
  שיעור ד"ר מרגלית תמר
  ג 11:00-08:30 406 רקנאטי
  א' 1221.5111.05 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר בלייך יונתן
  ד 18:00-16:00 408 רקנאטי
 • קב' 05- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • א' 1221.5111.06 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל מר בלייך יונתן
  ה 14:00-12:00 408 רקנאטי
 • קב' 06- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ש' 07 ות' 08 ו-09 מיועדים לתלמידי החוג לחשבונאות
 • מקומות נוספים יוקצו לתלמידי החוג לניהול.
 • א' 1221.5111.07 יסודות המתמטיקה לניהול שיעור ד"ר סעד דוד
  א 18:00-16:00 405 רקנאטי
  שיעור ד"ר סעד דוד
  ג 17:00-14:00 103 רקנאטי
  א' 1221.5111.08 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל גב' פולק מארין
  ד 18:00-16:00 407 רקנאטי
 • קב' 08- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • א' 1221.5111.09 יסודות המתמטיקה לניהול תרגיל גב' פולק מארין
  ד 20:00-18:00 407 רקנאטי
 • קב' 09- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ==========================================
 • מבוא לסטטיסטיקה
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • ש' 01 +ת' 02-מיועדים לתלמידי החוג לניהול
 • מקומות נוספים יוקצו לתלמידי החוג לחשבונאות
 • א' 1221.5112.01 מבוא לסטטיסטיקה שיעור ד"ר דיאמנט מיה
  ג 14:00-11:00 253 רקנאטי
  א' 1221.5112.02 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל מר רייך ניר
  ב 16:45-16:00 301 דן-דוד
 • קב' 02 -התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ש' 03+ת' 04- מיועדים לתלמידי החוג לחשבונאות
 • מקומות נוספים יוקצו לתלמידי החוג לניהול
 • א' 1221.5112.03 מבוא לסטטיסטיקה שיעור ד"ר חוטובלי ראובן
  ב 17:00-14:00 308- אולם בן שמש טרובוביץ
  א' 1221.5112.04 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל מר רייך ניר
  ב 17:45-17:00 308- אולם בן שמש טרובוביץ
 • קב' 04-הת' יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • ש' 05 +ת' 06-מיועדים לתלמידי החוג לניהול
 • מקומות נוספים יוקצו לתלמידי החוג לחשבונאות
 • א' 1221.5112.05 מבוא לסטטיסטיקה שיעור גב' חלוזין נורית
  ג 13:30-11:00 407 רקנאטי
  א' 1221.5112.06 מבוא לסטטיסטיקה תרגיל מר רייך ניר
  ב 15:45-15:00 301 דן-דוד
 • קב' 06-הת' יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ==========================================
 • כלכלת עסקים ב'
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • כל הקבוצות מיועדות לתלמידי החוג לחשבונאות ולניהול
 • א' 1221.5120.01 כלכלת עסקים ב' שיעור ד"ר ארד אילה
  ג 12:00-10:00 405 רקנאטי
  א' 1221.5120.02 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר לוזון פבריס
  ד 18:00-17:00 252 רקנאטי
 • קב' 02- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5120.03 כלכלת עסקים ב' שיעור ד"ר ארד אילה
  ג 14:00-12:30 405 רקנאטי
  א' 1221.5120.04 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר לוזון פבריס
  ד 19:00-18:00 252 רקנאטי
 • קב' 04- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 1221.5120.05 כלכלת עסקים ב' שיעור ד"ר יחזקאל ירון
  ב 14:00-12:00 304 רקנאטי
  א' 1221.5120.06 כלכלת עסקים ב' תרגיל מר לוזון פבריס
  ד 17:00-16:00 252 רקנאטי
 • קב' 06- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני-כל שבוע
 • ========================================
 • סטטיסטיקה לניהול
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • הקבוצות בסמסטר א' מיועדות ל:
 • תלמידי החוג לחשבונאות והחוג לניהול
 • א' 1221.5114.01 סטטיסטיקה לניהול שיעור מר גלינסון בועז
  ד 22:00-18:00 406 רקנאטי
  א' 1221.5114.02 סטטיסטיקה לניהול תרגיל גב' רם הדר
  ג 10:00-08:30 253 רקנאטי
 • קב' 02- התרגיל יתקיים החל מהשבוע הראשון-כל שבוע
 • ====================================
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • מאקרו כלכלה והמשק הישראלי
 • קורס משותף עם החוג לניהול
 • כל הקבוצות מיועדות לתלמידי החוג לחשבונאות ולניהול
 • א' 1221.5118.01 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי שיעור מר וולמן יובל
  ב 10:00-08:00 403 רקנאטי
  א' 1221.5118.02 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי תרגיל מר לשם מיכאל
  ג 17:00-16:00 105/6 רקנאטי עדכון 31.8.2016
 • קב 02- התרגיל יתקיים החל מהשבוע השני- כל שבוע
 • ==========================================
  שנה ד (שנת השלמה)
  מחצית ראשונה
 • סילבוסים לשנת השלמה בעמוד תכנית הלימודים
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 9211.4127.01 חשבונאות פיננסית מתקדמת א' שיעור רו"ח ג'רסי יעל
  ה 14:00-08:00 104-אולם ליאון רקנאטי
  שיעור רו"ח ג'רסי יעל
  ב 15:45-11:00 104-אולם ליאון רקנאטי שיעורי השלמה בהודעה מראש
  שיעור רו"ח ג'רסי יעל
  ו 14:00-08:00 405 רקנאטי שיעורי השלמה בהודעה מראש
  א' 9211.4127.10 חשבונאות פיננסית מתקדמת א' תרגיל גב' אבריאן דורין
  ב 22:00-15:00 103 רקנאטי
 • קב' 10 - תלמידים ששם משפחתם מתחיל באותיות א'- ה'
 • קב' 10 - התרגיל יתקיים כל שבוע
 • א' 9211.4127.20 חשבונאות פיננסית מתקדמת א' תרגיל רו"ח לוי רועי
  ב 22:00-15:00 407 רקנאטי
 • קב' 20 - תלמידים ששם משפחתם מתחיל באותיות ו' - מ'
 • קב' 20 - התרגיל יתקיים כל שבוע
 • א' 9211.4127.30 חשבונאות פיננסית מתקדמת א' תרגיל רו"ח פריג' נועה
  ב 22:00-15:00 105/6 רקנאטי
 • קב' 30- תלמידים ששם משפחתם מתחיל באותיות נ' - ת'
 • קב' 30 - התרגיל יתקיים כל שבוע
 • =======================================
 • הקורסים במסים יתקיימו במתכונת חצי סמסטריאלית
 • הודעה מפורטת מתפרסמת באתר החוג
 • א' 9211.4126.01 מסוי היחיד שיעור עו"ד אבדי יום טוב
  ה 18:00-15:30 104-אולם ליאון רקנאטי
  א' 9211.4126.10 מסוי היחיד תרגיל עו"ד קפלן טינה
  עו"ד ליבוביץ-מלכא לימור
  ה 21:00-18:15 104-אולם ליאון רקנאטי
 • הקורס "מסוי היחיד" יתקיים ב-
 • 27.10, 3.11, 10.11, 17.11, 24.11, 1.12
 • ============================================
  א' 9211.4132.01 מסוי חברות מתקדם שיעור רו"ח יוסף ציפי
  ה 18:00-15:30 104-אולם ליאון רקנאטי
  א' 9211.4132.10 מסוי חברות מתקדם תרגיל רו"ח מזוז אסי
  רו"ח בוטבול רובי
  ה 21:00-18:15 104-אולם ליאון רקנאטי
 • הקורס "מסוי חברות מתקדם" יתקיים ב-
 • 8.12, 15.12, 22.12, 29.12, 5.1, 6.1