מבנה הלימודים, בחינות מועצת רואי חשבון והתמחות - תשע"ז

 

מבנה הלימודים

הלימודים בחוג לחשבונאות מתנהלים במסלולים הבאים:

 

א. מסלול דו-חוגי

מסלול דו-חוגי בחשבונאות

המסלול מתוכנן לשישה סמסטרים וערוך בשיטה הסמסטריאלית, למשך שלוש שנים.

הלימודים במסלול החשבונאות הינם בצרוף כל חוג דו-חוגי אחר .

סטודנטים שחוגם השני אינו כלכלה, חייבים בקורסי השלמה המוצעים בפקולטה לניהול. בוגרי המסלול יקבלו תעודת בוגר אוניברסיטה (.B.A) בתכנית דו- חוגית. להרחבה בנושא...


​מסלול חשבונאות- ניהול (מסלול חדש)

מסלול הלימודים הדו-חוגי בחשבונאות וניהול הנו ייחודי. התכנית נועדה להקנות בנוסף לידע פיננסי וחשבונאי רחב, ידע בתחומי הניהול השונים (שיווק, התנהגות ארגונית, ניהול מידע, חקר ביצועים, אסטרטגיה עסקית). תוכנית הלימודים כוללת קורסים הנלמדים אך ורק בפקולטה לניהול, על ידי מורי הפקולטה לניהול, דבר המאפשר תיאום בין החוגים בנוגע לזמני הקורסים ותכני הלימוד.

 

 

 

ב. לימודי חשבונאות – משפטים

מסלול חשבונאות-משפטים מציע, למספר מצומצם של סטודנטים מצטיינים, לשלב לימודי משפטים עם לימודי חשבונאות. המתקבלים למסלול מיוחד זה, יוכלו לסיים את לימודיהם במשפטים בשלוש וחצי שנים. מסלול זה מקנה פטור ממקצועות בחירה בפקולטה למשפטים על סמך הלימודים בחוג לחשבונאות, בהתאם לתקנון הפקולטה למשפטים. דרישות הקבלה למסלול זה עשויות להיות גבוהות יותר מדרישות הקבלה לחשבונאות בצירוף כל חוג אחר. מספר המקומות במסלול זה מוגבל.

 

תכנית הלימודים כוללת את כל קורסי החשבונאות פרט לקורסים בתחום המשפט, הנלמדים בפקולטה למשפטים. בנוסף, תוכנית הלימודים כוללת קורסי השלמה בכלכלה, מתמטיקה וסטטיסטיקה בדומה לתלמידים שחוגם השני אינו החוג לכלכלה.


מערכת השעות בשנת הלימודים הראשונה בחוג לחשבונאות מותאמת למערכת השעות של הפקולטה למשפטים.

עם השלמת כל חובותיהם האקדמיים, במסלול חשבונאות-משפטים, יהיו הסטודנטים זכאים לתואר "בוגר במשפטים" (.LL.B) וכן לתעודה על השלמת לימודים בחוג לחשבונאות כחוג אחד מתכנית דו- חוגית לתואר "בוגר אוניברסיטה"להרחבה בנושא...


 

ג. מסלול לבעלי תואר אקדמי

למסלול זה רשאים להגיש מועמדות סטודנטים שסיימו תואר "בוגר אוניברסיטה" (.B.A), העומדים בתנאי הקבלה. התכנית מתוכננת ל- 4 סמסטרים לסטודנטים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור ב"הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים", לפני תחילת הלימודים.

תכנית הלימודים מקבילה לתכנית השלוש- שנתית במסגרת הדו- חוגית.

בוגרים בעלי תואר שאינו כלכלה חייבים בקורסי השלמה המוצעים בפקולטה לניהול.

עם השלמת כל חובותיהם האקדמיים במסלול לבעלי תואר אקדמי, יהיו הסטודנטים זכאים לתעודה המעידה על השלמת לימודי חוג נוסף בחשבונאות כחוג אחד מתכנית דו-חוגית לתואר "בוגר אוניברסיטה".

תעודה זו תקנה לבעליה אותם הפטורים מבחינות מועצת רואי חשבון, להם זכאים בוגרי החוג לחשבונאות, שסיימו תכנית שלוש שנתית לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה". בוגרי תוכנית זו יוכלו להשתלב בתכנית לימודי שנת ההשלמה בחוג לחשבונאות.

בוגרים בעלי תואר שאינו כלכלה חייבים בקורסי השלמה המוצעים בפקולטה לניהול. להרחבה בנושא...


 

ד. שנת ההשלמה (שנה ד')

לתלמידים שסיימו לימודיהם לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה" בחשבונאות, מציע החוג תכנית לימודי שנת השלמה. הלימודים נמשכים שני סמסטרים.

לפי החלטת מועצת רואי חשבון יוענק לתלמידים שסיימו את לימודי שנת ההשלמה פטור מכל בחינות המועצה, פרט לבחינות סופיות ב' בחשבונאות פיננסית מתקדמת ובביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות. לתכנית זו נקבע שכר לימוד מיוחד להרחבה בנושא...


 

בחינות מועצת רואי חשבון

לפי החלטת מועצת רואי חשבון יהיו בוגרי החוג לחשבונאות פטורים מבחינות הביניים ומחלק מבחינות סופיות א', ויהיו חייבים בבחינות סופיות ב' מלבד הבחינה ב"תמחיר וחשבונאות ניהולית מתקדמת".

קישור לאתר מועצת רואי חשבון בנושא בחינות המועצה

 

התמחות

לפי החלטת מועצת רואי חשבון, החל מתאריך 1.1.2016 תלמיד יהיה רשאי להתחיל בהתמחות רק אם ימציא למועצה אישור זכאות לתואר בוגר אוניברסיטה (בחשבונאות ובחוג נוסף(.

ראה הודעת מועצת רואי חשבון כאן.

קישור לאתר מועצת רואי חשבון בנושא ההתמחות