בוגרי החוג מובילים בשיעורי ההצלחה בבחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון

מקצוע החשבונאות נחשב לתחום מבוקש ויוקרתי.  רמת הלימודים הגבוהה בחוג לחשבונאות בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, מביאה את בוגריו לשיעורי ההצלחה הגבוהים ביותר בארץ בבחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון וכן להישגים אקדמיים המאפשרים להם להשתלב בעמדות מפתח במשרדי רואי חשבון, בסקטור העסקי והציבורי.

 

לשכת רואי חשבון מעניקה מדליות הצטיינות לשלושת המצטיינים בבחינה הסופית של מועצת רואי החשבון בחשבונאות פיננסית מתקדמת ולשלושת המצטיינים  בבחינה הסופית בביקורת חשבונות מתקדמת. בוגרי החוג לחשבונאות בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, זכו במירב מדליות ההצטיינות בבחינות האביב בבחינות האביב בשנים האחרונות.    

 

להלן  תוצאות הבחינות בחשבונאות פיננסית מתקדמת ובביקורת חשבונות מתקדמת לבוגרי תואר ראשון +שנת השלמה, שניגשו לבחינה בפעם הראשונה, במועדי אביב, בשנים האחרונות.


תוצאות בחינת המועצה בחשבונאות פיננסית מתקדמת – אביב 2016 

 1. מקום ראשון (שיעור מעבר של 98.2%) - אוניברסיטת תל אביב  (112 נבחנים)
 2. מקום שני  (שיעור מעבר של 97.6%) - אוניברסיטת חיפה  (41 נבחנים)
 3. מקום שלישי (שיעור מעבר של 95.6%) – האוניברסיטה העברית י-ם (45 נבחנים)
 4. מקום רביעי (שיעור מעבר של 91.9%) -  המכללה למינהל  (86 נבחנים)


   

תוצאות בחינת המועצה בחשבונאות פיננסית מתקדמת – אביב 2015 

 1. מקום ראשון (שיעור מעבר של 96.9%) - אוניברסיטת תל אביב  (127 נבחנים)
 2. מקום שני  (שיעור מעבר של 95.3%) - אוניברסיטת חיפה  (43 נבחנים)
 3. מקום שלישי (שיעור מעבר של 86.2%) - אוניברסיטת בר-אילן (65 נבחנים)
 4. מקום רביעי (שיעור מעבר של 81.3%) -  מדרשת רופין  (16 נבחנים)

 

 

תוצאות בחינת המועצה בחשבונאות פיננסית מתקדמת – אביב 2014 

 1. מקום ראשון (שיעור מעבר של 100%)  - אוניברסיטת תל אביב (107 נבחנים)
 2. מקום שני  (שיעור מעבר של 98.1%) - אוניברסיטת בר-אילן  (52 נבחנים)
 3. מקום שלישי (שיעור מעבר של 97.3%) - האוניברסיטה הפתוחה  (37 נבחנים)
 4. מקום רביעי (שיעור מעבר של 93.7%)  - המכללה למינהל  (79 נבחנים)

 

 

תוצאות בחינת המועצה בחשבונאות פיננסית מתקדמת – אביב 2013 

 1. מקום ראשון (שיעור מעבר של 96.2%) - אוניברסיטת תל אביב  (132 נבחנים)
 2. מקום שני (שיעור מעבר של 76.8%) - המכללה למינהל  (155 נבחנים)
 3. מקום שלישי (שיעור מעבר של 75.3%) - האוניברסיטה הפתוחה  (85 נבחנים)
 4. מקום רביעי (שיעור מעבר של 66.7%) -  אוניברסיטת בר-אילן  (84 נבחנים)

 

 

תוצאות בחינת המועצה בחשבונאות פיננסית מתקדמת – אביב 2012 

 1. מקום ראשון (שיעור מעבר של 95.7%) - אוניברסיטת תל אביב  (117 נבחנים)
 2. מקום שני (שיעור מעבר של 85.3%) - האוניברסיטה הפתוחה (68 נבחנים)
 3. מקום שלישי (שיעור מעבר של 75.9%) - המכללה למינהל (174 נבחנים)
 4. מקום רביעי  (שיעור מעבר של 56.2%) – אוניברסיטת בר-אילן (130 נבחנים)

 

 

תוצאות בחינת המועצה בחשבונאות פיננסית מתקדמת – אביב 2011 

 1. מקום ראשון (שיעור מעבר של 97.5%) - אוניברסיטת תל אביב (121 נבחנים)
 2. מקום שני      (שיעור מעבר של 92.2%) - האוניברסיטה הפתוחה  (64 נבחנים)
 3. מקום שלישי (שיעור מעבר של 90.3%) - המכללה למינהל (124 נבחנים)

 

 

תוצאות מבחן ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות – אביב 2015 

 1. מקום ראשון (שיעור מעבר של 86.7%) - אוניברסיטת תל אביב  (128 נבחנים)
 2. מקום שני      (שיעור מעבר של 81.6%) - אוניברסיטת חיפה  (49 נבחנים)
 3. מקום שלישי (שיעור מעבר של 72.3%) - אוניברסיטת בר-אילן  (65 נבחנים)
 4. מקום רביעי (שיעור מעבר של 61.3%) -  המכללה למינהל  (137 נבחנים)

 

 

תוצאות מבחן ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות – אביב 2014 

 1. מקום ראשון (שיעור מעבר של 100%)  - אוניברסיטת תל אביב (103 נבחנים)
 2. מקום שני  (שיעור מעבר של 91.7%) - האוניברסיטה הפתוחה  (36 נבחנים)
 3. מקום שלישי (שיעור מעבר של 89.8%) - המכללה למינהל  (88 נבחנים)

 

 

תוצאות מבחן ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות -  אביב 2013 

 1. מקום ראשון (שיעור מעבר של 90.2%) - אוניברסיטת תל אביב  (133 נבחנים)
 2. מקום שני (שיעור מעבר של 77.3%)  - המכללה למינהל  (154 נבחנים)
 3. מקום שלישי (שיעור מעבר של 70.4%)  - אוניברסיטת בר אילן  (81 נבחנים)
 4. מקום רביעי  (שיעור מעבר של 51.7%)  - האוניברסיטה הפתוחה  (87 נבחנים)

 

 

תוצאות מבחן ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות - אביב 2012 

 1. מקום ראשון (שיעור מעבר של 87.2%) - אוניברסיטת תל אביב (117 נבחנים)
 2. מקום שני (שיעור מעבר של 68.7%)  - אוניברסיטת בר אילן (134 נבחנים)
 3. מקום שלישי (שיעור מעבר של 64.5%) - המכללה למינהל  (169 נבחנים)
 4. מקום רביעי  (שיעור מעבר של 61.8%) - האוניברסיטה הפתוחה  (68 נבחנים)
   

 

תוצאות מבחן ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות - מועד אביב 2011 

 1. מקום ראשון (שיעור מעבר של 95.7%) - אוניברסיטת בר אילן (69 נבחנים)
 2. מקום שני  (שיעור מעבר של 94.1%)  - אוניברסיטת תל אביב  (118 נבחנים)
 3. מקום שלישי (שיעור מעבר של 86.4%) - האוניברסיטה הפתוחה (66 נבחנים)
 4. מקום רביעי  (שיעור מעבר של 81.0%) - המכללה למינהל  (121 נבחנים)