שנת השלמה - מידע כללי - תשע"ז

סיימתם את לימודי החשבונאות לתואר ראשון? הצטרפו ללימודי ההמשך בשנת ההשלמה. רמת הלימודים הגבוהה בחוג מביאה את בוגריו לשיעורי ההצלחה הגבוהים ביותר בארץ בבחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון כמו גם להצטיינות בבחינות אלו, כאשר בוגרי החוג לחשבונאות בפקולטה לניהול זכו במירב מדליות ההצטיינות בבחינות האביב בשנים האחרונות.   

​תכנית לימודי שנת ההשלמה סוכמה עם מועצת רואי חשבון והיא תפטור את התלמיד מבחינות "סופיות א'" ומהבחינה ב"מסים" ב"סופיות ב'" של מועצת רואי-חשבון. המסיים יהיה חייב בשתי בחינות "סופיות ב' " בלבד: "חשבונאות פיננסית מתקדמת" ו"ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות".

הלימודים כוללים נושאים החופפים את הבחינות של מועצת רואי חשבון, הגוף הסטטוטורי האחראי על רישוי רואי חשבון בישראל, אולם אין הם מקנים רשיון לעסוק בראיית חשבון. הענקת פטורים מבחינות המועצה על סמך הלימודים בחוג היא בסמכות מועצת רואי חשבון בלבד.

ללימודים במסגרת שנת ההשלמה מספר יתרונות חשובים:

  1. הקניית תעודה המאשרת השתתפות וסיום בהצלחה של שנת ההשלמה
  2. בניגוד ללימוד עצמאי לבחינות, הלימודים בפקולטה מוגשים בצורה מובנית ומסודרת, על ידי מרצים ומתרגלים מנוסים, לצד סטודנטים אחרים שניתן להיעזר בהם. הלימודים במסגרת מסייעים להתכונן בצורה הטובה ביותר לבחינות הסופיות של מועצת רו"ח.
  3. הלימודים מסייעים למי שירצה להמשיך לאחר מכן ללימודי תואר שני.
  4. העשרת הידע בחשבונאות, ביקורת ומסים מסייעת לסטודנטים להתכונן לשלב ההתמחות, ולתחילת העבודה.

 

רישום ללימודים:
תכנית שנת ההשלמה היא בהיקף של 44 שעות סמסטריאליות. תלמיד יהיה רשאי להשתתף בקורסים מתכנית זו, אך ורק החל מהסמסטר האחרון ללימודיו בתכנית ה-ב.א, בכפוף למגבלות התכנית. אישור על סיום לימודי שנת ההשלמה יינתן רק לאחר סיום כל החובות ל-ב.א. בשני חוגי הלימוד (כולל תלמידי משפטים - חשבונאות).

 

שכר לימוד:
עלות הלימודים בשנה"ל תשע"ז: 22,250 ש"ח + 812 ש"ח עבור תשלומים נלווים. ניתן לוותר על שירותי הרווחה באמצעות משלוח הודעה למדור שכ"ל לפקס 03-6406720. תלמיד הפורס את לימודי שנה ד' (שנת השלמה) על פני שנתיים, יכול לפרוס את תשלום שכ"ל בשיעור של 50% משכ"ל של שנה ד' לכל שנה, ללא תלות בהיקף הלימודים בפועל בכל אחת משנים אלה. על התלמיד לפנות למדור שכ"ל במייל או בפקס 03-6406720 בעת קבלת השובר הראשון לתשלום, כדי לעדכן את הפריסה במערכת. החל מהשנה השלישית, יהיה שכ"ל עפ"י התקנון המפורסם בתקנות שכ"ל באתר.

 

הבהרות:
• תלמיד אשר ילמד קורסים נוספים מעבר לקורסי שנה ד' - יחוייב בתשלום בהתאם.
• תלמיד אשר יקבל פטור מקורסים הנכללים בתכנית שנת השלמה (על-סמך לימודים קודמים), לא יקבל זיכוי בשכר הלימוד ויחוייב במלוא התשלום עבור לימודיו בתכנית.
• תלמיד בלימודי שנת ההשלמה אשר לא יעמוד בהצלחה במקצוע מסויים, לא יחוייב בתשלום נוסף אם ילמד את הקורס בשנית במחזור העוקב.
• הרישום לקורסים בתכנית ייעשה רק עם הצגת שובר תשלום ראשון של שכ"ל.

 

בחינות: 

• בתום כל מחצית יתקיימו שני מועדי בחינות. תלמידי שנת השלמה זכאים להיבחן בשני מועדים: א' ו- ב'. 
 • תלמיד שלא יעמוד בהצלחה בשני המועדים בגין קורס מסוים, יחויב ללמוד את הקורס מחדש. במקרים מיוחדים, באישור ראש החוג, יינתן מועד מיוחד על מנת לאפשר לתלמיד לסיים בהצלחה את שנת ההשלמה. השתתפות במועד המיוחד תהיה כרוכה בתשלום. גובה התשלום בשנת הלימודים תשע"ז נקבע על 500 ₪.

 

לוח זמנים:
יוצע מחזור אחד בשנה. המחזור יתחיל בחודש אוקטובר* 2016 ויאפשר לבוגריו לגשת למועד האביב של בחינות המועצה (חודש יולי 2017).

* פרט לקורס "חשבונאות פיננסית מתקדמת א'" המתחיל ב - 5.9.2016.

מבנה התכנית : תכנית הלימודים מחולקת לשתי מחציות, כאשר כל מחצית נמשכת על פני 12 שבועות.

לא יתקיימו לימודים בחג פורים - יום א' 12.3.2017, בחג פסח – 17.4.2017 – 10.4.2017

 

*תלמידי תכנית זו כפופים לתקנון לימודי התואר הראשון .

 שנת השלמה - שאלות ותשובות 

שנת השלמה - מצגת