ארכיון תואר שני שנה"ל תשע"ג (2012-2013)

ארכיון תשע"ג 2012-2013

תואר שני

 


מערכות שעות

תקנונים


מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים (MBA)


מידע למועמדים
תכנית הלימודים


פירוט ההתמחויות


ניהול והתנהגות ארגונית
מימון חשבונאות
ניהול השיווק
ניהול טכנולוגיה,וזמות ומערכות מידע
אסטרטגיה ויזמות
ייעוץ עסקי


מוסמך אוניברסיטה במנהל מערכות בריאות (ממ"ב MHA)
מידע למועמדים
תכנית הלימודים


מוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול (.M.Sc)

ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע

מידע למועמדים

תכנית הלימודים

 

התנהגות ארגונית

מידע למועמדים
תכנית הלימודים

 

מימון חשבונאות

מידע למועמדים
תכנית הלימודים

פעילויות מיוחדות
לימודי המשך

 

 


תכניות לימוד מיוחדות

 

 


מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים (MBA) בהתמחות ניהול טכנולוגיה, יזמות, וחדשנות


מערכת שעות
דרישות קבלה
תכנית הלימודים


מוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול (.M.Sc.) התמחות בייעוץ ארגוני


מערכת שעות
דרישות ידע קודם
תכנית הלימודים

קורסי חובה

קורסי בחירה


מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים (MBA) עם התמחות בניהול פיננסי


מערכת שעות וסילבוסים
תנאים להגשת מועמדות
תכנית הלימודים

 


 

צור קשר