סגל התכנית

 

ראש התכנית 
פרופ' אתי אינהורן 
חדר 307 , בנין רקנאטי, טל': 03-6408506 , דואל einhorn@post.tau.ac.il

מנהלת התכנית 
דר' שושי חן
חדר 443 , בנין רקנאטי, טל': 03-6408515 , דואל shos@post.tau.ac.il

 

מרכזת התכנית 
נורית כהן-ירדן 
חדר 229, בנין רקנאטי, טל': 03-6408863, דואל nurity@tauex.tau.ac.il


 

 

מרצים

שמות המרצים

נושאי ההוראה

דואר אלקטרוני - e-mail

אהרוני אהוד

אסטרטגיה ויזמות

udia@post.tau.ac.il

ברוורמן עודד, רו"ח מימון

braver@post.tau.ac.il

דיאמנט מאיה, ד"ר חקר ביצועים

maya_lir@netvision.net.il

טוקר שרון , פרופ' התנהגות ארגונית sharon.toker@gmail.com
יחזקאל אורלי, פרופ'

התנהגות ארגונית

orlyy@post.tau.ac.il

כץ שגיא

מימון

  saggi@post.tau.ac.il

לב שלי

התנהגות ארגונית

levshelly@bezeqint.net

לסקי שביט, ד"ר  התנהגות ארגונית

lasky@post.tau.ac.il

סיון ישע, פרופ'

מערכות מידע

 yesha.sivan@gmail.com

כרמלי אברהם, פרופ'

אסטרטגיה avic@post.tau.ac.il

סאצ'י שאנן רינת, ד"ר

שיווק

satchi@nonstop.net.il

עבודי מני, ד"ר מימון

meniab@gmail.com

קומן אלכס, ד"ר

ניהול טכנולוגיה

coman@post.tau.ac.il

שמיר יוליה , ד"ר התנהגות ארגונית julia.shamir@biu.ac.il