הליך רישום וקבלה לתשע"ז

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ז תיפתח ב-7.2.16

 

הליך הרישום והקבלה לתכנית כולל שני שלבים: 

שלב הגשת מועמדות באמצעות רישום מקוון . קוד התכנית: 1261


דמי הרישום לאוניברסיטה  ישולמו בעת ההרשמה המקוונת. סכום זה אינו מוחזר בשום מקרה. לאחר הרישום יש להגיש אישית או לשלוח בדואר רשום את המסמכים הבאים למזכירות:

 

- טופס רישום אינטרנטי 
- אישור זכאות לתואר וגיליון ציונים - מסמך מקורי 
- אישור על סיום שנת השלמה - מסמך מקורי 
- קורות חיים מעודכנים

 

בכתובת: MBA ניהול פיננסי, הפקולטה לניהול, בנין רקנאטי, אוניברסיטת תל-אביב, רמת אביב 6139001

 

לתשומת לב! חובה להגיש את כל המסמכים המפורטים לעיל עד שבועיים מיום הרישום. אי הקפדה על מילוי ההנחיות והצגת המסמכים לאחר שבועיים מיום הרישום עלולה לגרום לעיכוב בטיפול או לדחיית המועמדות. כמו כן, מועמדים שיירשמו לתכנית שלא בעדיפות ראשונה, מועמדותם תידון על בסיס מקום פנוי (בוגרי אוניברסיטת תל-אביב אינם נדרשים להמצאת המסמכים הנ"ל).

בשלב הבא, לאחר הרישום והגשת המועמדות, יחל הליך המיון והקבלה של מועמדי התכנית. במסגרת הליך זה יקבע, על סמך נתוני המועמדים, ציון סף לקבלה ללימודים וציון סף לדחית המועמדות.

 

לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות לנורית כהן-ירדן, מרכזת התכנית, בטל' 03-6408863, 
או בדוא"ל: nurity@tauex.tau.ac.il.