מבנה כללי

 

תכנית הלימודים מחולקת לשני פרקי לימוד עיקריים:

פרק א' - קורסי ליבה -                                  7 י"ס

פרק ב' - קורסים מתקדמים ולימודי התמחות -     11 י"ס

                     סה"כ לקראת תואר:              18  י"ס

פרק א' - קורסי ליבה - 7 י"ס*


בקבוצה זו נכללים קורסי תשתית תוך הדגשת היישומים לתחומי מנהל עסקים, קורסים הסוקרים זוויות 
 התבוננות מהותיות של עבודת הפירמה וקורסים הדנים בפונקציות ה"קלאסיות" בניהול ארגוני:

1261.2212   התנהגות ארגונית למנהל עסקים  -  2 י"ס 
1261.2322   יסודות האסטרטגיה  -  1 י"ס  
1261.2412   מבוא ליצירת ערך  -  1  י"ס 
1261.2413   ניהול השיווק  -  2  י"ס 
1261.2415   אתיקה ועסקים -  1 י"ס 
 


פרק ב' - קורסים מתקדמים ולימודי התמחות - 11 י"ס*  

1261.3011   חשיבה אסטרטגית  -  1 י"ס 
1261.3015   ניהול צוותים בארגונים  -  1 י"ס 
1261.3340   ניהול פיננסי  -  2 י"ס 
1261.3341   תורת ההשקעות וניתוח ני"ע  -  2 י"ס 
1261.3344   אופציות ומכשירים עתידיים  -  1 י"ס 
1261.3359   ב"נ בשוקי הון - הערכת שווי חברות  -  1 י"ס 
1261.3035   טכנולוגיה, VENTURE ואסטרטגיה - 1 י"ס
1261.6013   משחק עסקים של אסטרטגיה גלובלית  -  2 י"ס

*  1 י"ס = יחידה סמסטריאלית של 75 דקות.

ייתכנו שינויים בהרכב רשימת הקורסים בקבוצה זו.