Kellogg-Recanati International Executive MBA

Kellogg-Recanati International Executive MBA

תכניתKellogg-Recanati International Executive MBA  הינה תכנית ייחודית ללימודי מנהל עסקים למנהלים בראייה בינלאומית, והינה משותפת לבית הספר המוביל Kellogg, אוניברסיטת Northwestern  ולפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל-אביב ונלמדת בשפה האנגלית.

 

התוכנית מכוונת למנהלים בדרג ניהולי בכיר בחברות בעלות אוריינטציה גלובלית ו/או הפועלות בזירה הבינלאומית. התכנית מעניקה, עם סיום הלימודים, תואר מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים (MBA) Master of Business Administration , משותף לאוניברסיטת תל-אביב ולאוניברסיטת  Northwestern.

 

התכנית הינה חלק מרשת של תכניות MBA למנהלים, שפרשה Kellogg בכל העולם, אשר נלמדות במקביל ומקיימות שבועות לימודים משותפים, בהם לומדים יחדיו סטודנטים מכל העולם.

מידע מפורט על התכנית כאן.

צור קשר