החוג לניהול סטטיסטיקות רישום

לנוחות התלמידים מתפרסמים באתר דוחות סטטיסטיים של תוצאות הרישום של שנים קודמות,
כפי שפורסמו לתלמידים באותה עת. התוצאות מתפרסמות לידיעה בלבד ואין בהכרח להסיק מהן על התוצאות הצפויות ברישום לקורסים בסמסטר הנוכחי. הדו"ח מפרט את מכסת התלמידים שנקבעה לכל קורס באותו סמסטר, מס' התלמידים שביקשו ללמוד את הקורס ומספר התלמידים שהתקבלו, ניקוד מקסימלי שניתן לקורס ובאיזה ניקוד נסגר הקורס.


יש לשים לב לקורסים המשותפים עם החוג לחשבונאות ולהערות ההבהרה שנרשמו ליד הקורסים.
נקבעה מכסה לכל אחד מהחוגים.
מכסת התלמידים בקורסים עבור הרישום הנוכחי תוצג לתלמיד בעת הקלדת הנתונים למחשב.


עמידה בדרישות המוקדמות והמקבילות לקורסים.


למרבית הקורסים יש דרישות מוקדמות/מקבילות המפורטים בטבלת תכנית הלימודים.


בחוג לניהול: תלמיד שלא למד את הקורס המהווה דרישה מוקדמת לא יורשה להשתתף בקורס המתקדם.


תלמיד שלמד קורס המהווה דרישה מוקדמת אך לא עבר אותו בהצלחה, יורשה להשתתף בקורס המתקדם המבוסס עליו, אם עפ"י דיווח מורה הקורס עמד בכל דרישות הקורס והיה זכאי לגשת לבחינה. עד להשלמת חובותיו בקורס הבסיסי (קורס שהיווה דרישה מוקדמת) יהיה התלמיד מנוע מלהמשיך ולהירשם לקורסים מתקדמים  יותר.


בשלבי הרישום הראשונים מערכת הבידינג איננה בודקת את העמידה בדרישות המוקדמות והמקבילות לקורסים  והאחריות לבדיקתם חלה על התלמיד. בדיקת הדרישות  תיערך בשלב מאוחר יותר על בסיס דוחות חריגים. כתוצאה מבדיקת הדוחות תבטל המזכירות רישום לקורסים של תלמיד אשר לא ענה על דרישות אלה, בכל עת במהלך הסמסטר.


 

צור קשר