אודות

הפקולטה לניהול המאגדת בתוכה את בית הספר למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי ואת החוגים לניהול וחשבונאות היא הפקולטה הגדולה בישראל והיחידה שזכתה לאקרדיטציה בינלאומית מטעם AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) International - הארגון הבינלאומי המוביל של בתי ספר למנהל עסקים.

 

מטרת החוג ותכנית הלימודים

מטרת החוג היא להקנות לתלמידים ידע אקדמי וכלים לניתוח בעיות ניהוליות. בוגרי החוג מוכנים היטב להמשיך בלימודים לקראת תארים גבוהים יותר בניהול.
תכנית הלימודים בחוג לניהול משלבת מגוון רחב של קורסים המבוססים על מספר דיסציפלינות הרלוונטיות לניהול: משפט, כלכלה, מתמטיקה וסטטיסטיקה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה עם לימודים מעמיקים בתחומים מקצועיים בניהול כגון: מימון, שיווק, התנהגות ארגונית, חקר ביצועים והחלטות, תפעול וייצור, אסטרטגיה ומערכות מידע. בנוסף לזה, התלמידים נוטלים חלק במספר קורסי בחירה בהתאם להתעניינותם ומתנסים בפרויקטים שנתיים המשלבים עבודה ייעוצית ועזרה לקהילה. המעוניינים יכולים להתנסות גם בקורסים באנגלית במסגרת התכנית לחילופי סטודנטים של הפקולטה ו- Tau International. בסיום התואר נדרשים להשתתף בסמינר מחקר אמפירי.
תכנית הלימודים תוכננה כך שתקנה לתלמידים תשתית לימודית רחבה ותשמש הכנה אופטימלית ללימודים גבוהים יותר בארץ ובחו"ל.

 

משך הלימודים והיקף השעות לתואר

תכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר אוניברסיטה" בחוג לניהול מאפשרת לתלמיד, בדרך כלל, לסיים לימודיו במהלך 3 שנים ( 6 סמסטרים) . משך הזמן בו חייב התלמיד לסיים את כל חובותיו האקדמיות ולהיות זכאי לתואר לא יעלה על 4 שנים.

היקף השעות הנדרש לסיום התואר בחוג לניהול הוא 61-79 שעות סמסטריאליות

היקף השעות לתואר בחוג לניהול נע בין 61-79 שעות סמסטריאליות (ש"ס) בהתאם לחוג לימודיו השני של התלמיד. היקף שעות התרגיל הפרונטאלי בקורס נכלל במניין שעות ההוראה בקורס.
מבנה הלימודים מאפשר לתלמיד ללמוד לפי הקצב האישי שלו ובתנאי שהוא עומד בדרישות המוקדמות של הקורסים.
​באתר החוג מפורטת בהרחבה תכנית הלימודים.

 

מסלולי לימודים

הלימודים מתקיימים בתכנית דו-חוגית לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה" - החוג לניהול בצרוף חוג אחר, למעט החוגים המופיעים כשילובים לא מאושרים, בחוברת המידע למועמדים של האגף לרישום ומנהל תלמידים.  

בנוסף, קיימת תכנית המאפשרת לימודים לתואר ראשון בפקולטה למשפטים עם לימודים בחוג לניהול.

עם תום הלימודים בפקולטה למשפטים ובחוג לניהול יהיה התלמיד זכאי לתואר "בוגר אוניברסיטה" במשפטים (LL.B.) ולתעודה על השלמת חוג נוסף בניהול כחוג אחד מתכנית דו-חוגית. התעודה בניהול  תוענק לתלמיד רק לאחר קבלת אישור זכאות לתואר במשפטים.

 

אפשרויות תעסוקה

התואר בניהול מקנה מיומנויות וכלים לניתוח בעיות ניהוליות ופתרונן בתחומי עניין שונים לפי בחירתו של התלמיד. התואר מסייע בהשתלבות מהירה בשוק העבודה בתפקידים שונים: תפקידים בתחום יעוץ אסטרטגי ושיווקי בחברות פרטיות וציבוריות בארץ או בחו"ל, בוגרי החוג לניהול תופסים כיום עמדות מפתח רבות במשק הישראלי.

 

מידע כללי

ניתן להירשם לחוג לניהול אחת לשנה בסמסטר א' בלבד.

 

מלגות

אחת לשנה מוענקות לתלמידים שהצטיינו בלימודים תעודת הערכה מטעם הרקטור ומטעם דקאן הפקולטה. לתלמידים אלה יוענקו מלגות ממקורות שונים.

צור קשר