המרה של קורסים חלופיים לצורך עמידה בדרישות קדם

 

 

  • תלמיד שחוג לימודיו הוא מביה"ס לכלכלה או מהחוג לפסיכולוגיה ייעזר בטבלה מס' 1, לצורך מילוי דרישות הקדם המפורטות בתכנית הלימודים.
  • תלמיד שחוג לימודיו הוא מדעי המחשב/סטטיסטיקה וחקר ביצועים/פיזיקה/כמיה, ייעזר בטבלה מס' 2 לצורך מילוי דרישות הקדם המפורטות בתכנית הלימודים.

 

1.   טבלת המרה לתלמיד שחוג לימודיו הוא מביה"ס לכלכלה או מהחוג לפסיכולוגיה:

 

שם הקורס המהווה דרישת קדם בתכנית הלימודים בחוג לניהול

קורסים חלופיים לתלמידי
ביה"ס לכלכלה

קורסים חלופיים לתלמידי
החוג לפסיכולוגיה

יסודות המתמטיקה לניהול

מתמטיקה לכלכלנים ב'

יסודות המתמטיקה לניהול

סטטיסטיקה לניהול

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב + אקונומטריקה במקביל

סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'+ב'

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב'

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב'

לא חייב

כלכלת עסקים א' + ב'
 

דרישת קדם ליסודות השיווק
מיקרו 1/ מיקרו א'

 


דרישה במקביל לכלכלה התנהגותית
מיקרו כלכלה ב'/2

 

כלכלת עסקים א'/ב'

מאקרו כלכלה והמשק הישראלי

מאקרו כלכלה א'+ב'

מאקרו כלכלה והמשק הישראלי

חקר ביצועים והחלטות

מבוא לחקר ביצועים

חקר ביצועים והחלטות

השלמה פרונטלית באלגברה לינארית

השלמה פרונטלית באלגברה לינארית

לא חייב

מבוא לאקונומטריקה

מבוא לאקונומטריקה

לא חייב

שיטות מחקר אמפירי

שיטות מחקר אמפירי

שיטות מחקר א'

 

2.   טבלת המרה לתלמיד שחוג לימודיו הוא מדעי המחשב/ סטטיסטיקה  וחקר ביצועים/ מתמטיקה/ פיזיקה/ כימיה:
 

שם הקורס המהווה דרישת קדם בתכנית הלימודים בחוג ניהול

קורסים חלופיים לתלמידי מדעי המחשב

קורסים חלופיים לתלמידי סטטיסטיקה וחקרביצועים

קורסים חלופיים לתלמידי מתמטיקה/פיזיקה/כימיה

יסודות המתמטיקה לניהול

חדוא 1ב

חדוא 1ב

חדוא 1א

מבוא לסטטיסטיקה

הסתברות וסטטיסטיקה/ מבוא להסתברות/ מבוא לסטטיסטיקה

סטטיסטיקה לניהול

סטטיסטיקה לניהול

הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה/ הסתברות ותיאוריה סטטיסטית

סטטיסטיקה לניהול

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב'

הסתברות וסטטיסטיקה/ הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה/
תיאוריה סטטיסטית

חקר ביצועים והחלטות

מבוא לחקר ביצועים

מבוא לחקר ביצועים

מבוא לחקר ביצועים

השלמה פרונטלית בנושא: "אלגברה לינארית"

לא חייב

לא חייב

לא חייב

מבוא לאקונומטריקה

לא חייב

לא חייב

לא חייב

 

 
 

 

צור קשר