הכרה בקורסים על סמך לימודים קודמים

 

הכרה בקורסים על סמך לימודים קודמים, לתלמיד ששינה את חוג לימודיו בתוך אוניברסיטת תל אביב

 

 

יש צורך בהגשת בקשה לפטור

 

החוג לניהול יכיר בקורסים הבאים על סמך לימודים קודמים באוניברסיטת תל-אביב, בכפוף לתקנון פטור וזיכוי. ראה תקנון לימודי התואר הראשון.
תלמיד ששינה את חוגי לימודיו באוניברסיטת תל-אביב בלבד , יוכל להיעזר בטבלה זו לצורך בקשה למתן פטור מקורסי חובה הנלמדים בחוג לניהול.
בבניית תכנית הלימודים, מומלץ לתלמיד להעזר גם בטבלת הפטורים בשל קורסים חופפים בשני החוגים .
בקשת פטור שתוגש למזכירות בזמן, תקנה לתלמיד זיכוי בהקצאת הנקודות ברישום לקורסים.

 

שם הקורס הנלמד
בחוג לניהול

שם הקורס הפוטר

נלמד באוניברסיטת תל-אביב

יסודות המתמטיקה לניהול1

 

 

 

 

 

 

מתמטיקה לכלכלנים א' ו-ב',
אלגברה לינארית 1

בפקולטה למדעי החברה:
ביה"ס לכלכלה

חדוה 1ב', מבוא לאלגברה
או
קורסים מקבילים

בפקולטה למדעים מדויקים

מבוא לסטטיסטיקה

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א '
או
סטטיסטיקה לפסיכולוגים א '

בפקולטה למדעי החברה: ביה"ס לכלכלה,
החוג לפסיכולוגיה

או
מבוא להסתברות
או
הסתברות וסטטיסטיקה

בפקולטה למדעים מדויקים

סטטיסטיקה לניהול

סטטיסטיקה לפסיכולוגים א' ו-ב '
או
מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א' ו-ב ,
מבוא לאקונומטריקה

בפקולטה למדעי החברה: ביה"ס לכלכלה, 
החוג לפסיכולוגיה

הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה
או
הסתברות ותאוריה סטטיסטית

בפקולטה למדעים מדויקים:
בחוג לסטטיסטיקה בלבד

כלכלת עסקים א'


יסודות הכלכלה + מיקרו 1/מיקרו א'

בפקולטה למדעי החברה: ביה"ס לכלכלה

כלכלת עסקים ב'

מיקרו 3/ מיקרו ג'

בפקולטה למדעי החברה: ביה"ס לכלכלה
 

מאקרו כלכלה והמשק הישראלי

מאקרו כלכלה ב '

בפקולטה למדעי החברה: ביה"ס לכלכלה
 

שיטות מחקר אמפירי

שיטות מחקר

בפקולטה למדעי החברה:
בחוג לפסיכולוגיה בלבד

חקר ביצועים: תיאוריה ויישומים
(לשעבר מבוא לחקר ביצועים)

חקר ביצועים 1+2

בפקולטה למדעים מדויקים: החוג לסטטיסטיקה

יסודות המשפט העסקי
יסודות המשפט העסקי
 
החוג לחשבונאות

יסודות החשבונאות

יסודות החשבונאות

בפקולטה לניהול:
החוג לחשבונאות

יסודות המימון

יסודות המימון

בפקולטה לניהול:

החוג לחשבונאות

מבוא לדיני מסים

דיני מסים

בפקולטה למשפטים

מבוא למסים

בפקולטה לניהול
בחוג לחשבונאות

 

 

 


1. פטור מלא מהקורס "יסודות המתמטיקה לניהול" יוענק לתלמיד אם למד את כל הקורסים המפורטים.

תלמיד שלא למד את הקורס "אלגברה לינארית" או חסר לו הנושא ב"אלגברה לינארית" יוכל לבחור
באחת מהאפשרויות האלה, על מנת לקבל פטור מלא מהקורס "יסודות המתמטיקה לניהול":

  • לעמוד בכל דרישות הנושא "אלגברה לינארית" שנלמד בקורס "יסודות המתמטיקה לניהול" המוצע בתכנית הלימודים בסמסטר א' בלבד (ללא צורך ברישום לקורס).
    על התלמיד להגיש תרגילים ולעבור את הבחינה בנושא זה בציון 60 לפחות.

  • להירשם (ללא חיוב בשכ"ל) לקורס "השלמה פרונטלית באלגברה לינארית" המוצעת לתלמידי ניהול כלכלה במחצית הראשונה של סמסטר א' ולעבור את הבחינה בציון 60 לפחות.

קבלת ציון עובר בבחינה הינו תנאי הכרחי לקבלת פטור מהקורס "יסודות המתמטיקה לניהול". ולהשתתפות בקורס/ים המתקדמים בתכנית הלימודים.

צור קשר