התמחות במימון וחשבונאות

מרכז ההתמחות -  פרופ' ניסן לנגברג

 


המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ה

 

ההתמחות במימון מכשירה תלמידים לתפקידי ניהול ומטה בסקטור הפיננסי בנקאי ולתפקידים בתחום הניהול הפיננסי בארגון. מושם דגש על הבנת הפונקציות של שוק ההון והערכת מכשירים פיננסיים בשוק ההון.

 

פרויקט מסכם

תלמידים המתקבלים ל-MBA בשנת הלימודים תשע"ה יחוייבו להגיש פרויקט מסכם החל מהשנה השנייה ללימודיהם ואילך. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם בהיקף 2 י"ס במסגרת קורס בחירה יעודי. בתשע"ה מוצעים שני קורסים יעודיים: בהתמחות מימון וחשבונאות ובהתמחות שיווק. (החל מתשע"ו יוצע מגוון קורסים יעודיים במסגרת חלק מקורסי הבחירה)

 

 


מהלך הלימודים לתלמיד המתמחה במימון-חשבונאות 

 1. תנאי קבלה להתמחות:

  עמידה בדרישות הקורס: "יסודות המימון", בציון 78 לפחות.

   

 2. מבנה לימודי ההתמחות (6 י"ס) 

  2.1  קורסי חובה - 4 י"ס


  על התלמיד לעמוד בהצלחה ב-2 הקורסים:

  1231.3340   ניהול פיננסי - 2 י"ס

  1231.3341   תורת ההשקעות וניתוח ני" ע  - 2 י"ס

  (הערה: לא יינתן פטור מקורסים אלה, להוציא תלמידי תואר ראשון בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב שהשתתפו בקורס/ים במסגרת לימודיהם לתואר ראשון).

   

   

  2.2   קורסי בחירה - 2 י"ס


  על התלמיד לעמוד בהצלחה בקורסי בחירה בהיקף 2 י"ס לפחות מתוך רשימת קורסי הבחירה.

  פירוט קורסי בחירה הבחירה לפי נושאים:

  מוסדות פיננסיים והשוק הישראלי

  1231.3020      מאקרו כלכלה והמשק הישראלי  -  1  י"ס 

  1231.3323      שוק ההון בישראל  -  1 י"ס 

  1231.3330      מדיניות בנקאית פיננסית   -  1 י"ס 

  1231.3332      ניהול בנקאי   -  1 י"ס 

  1231.3352      בעיות נבחרות בשוקי הון - הבורסה והמסחר בניירות ערך   -  1 י"ס 

  1231.3376      מאג"ח להמרה ל- Convertible Arbitrage -  1 י"ס  

  1231.3377      ניהול סיכוני אשראי  -  1 י"ס

  1231.3389      אמידת סיכונים בביטוח  -  1 י"ס

  1231.3655      מימון יזמות  -  1 י"ס

  תימחור נכסים ואסטרטגיה פיננסית

  1231.3361      בעיות נבחרות בשוקי ההון – תמחור ואג"ח   -  1 י"ס

  1231.3375      מימון התנהגותי   -  1 י"ס 

  1231.3378      E-Finance  -  1 י"ס  

  1231.3379      הסדרי חוב  -  1 י"ס

  1231.3380      Financial Engineering   -  1 י"ס  

  1231.3385      מימון חברות   -  2 י"ס 

  1231.7301      נושאים מתקדמים במימון והערכת שווי חברות (קורס פרויקט מסכם)  -  2 י"ס

  נדל"ן

  1231.3312      מימון וכלכלת נדל"ן   -  2 י"ס 

  1231.3362      ניתוח השקעות נדל"ן   -  1 י"ס
                        (לשעבר: מימון נדל"ן) 

  1231.3364      Real Estate Capital Markets  -  1 י"ס 

  1231.3368      היבטים משפטיים בתכנון, קניין ועסקאות נדל"ן  -  1 י"ס

  1231.3371      Real Estate Development  -  1 י"ס 

  1231.3372      מיסוי נדל"ן   -  1 י"ס  

  חשבונאות 

  1231.3207      עסקים משפחתיים   -  1 י"ס 

  1231.3210      שימוש במידע חשבונאי   -  1 י"ס 

  1231.3218      ניתוח דוחות פיננסיים1   -  1 י"ס 

  1231.3221      נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית  -  2 י"ס 

  1231.3234      תכנוני מס בחברות היי-טק ובחברות בינלאומיות   -  1 י"ס 

  1231.3377      ניהול סיכוני אשראי  -  1 י"ס

  כלים מחקריים מתקדמים

                            מתמטיקה לכלכלנים* (מהווה תנאי מקדים לקורסים הרשומים מטה)

  1011.4111      תיאוריה מיקרו-כלכלית *    -  3 י"ס (6 ש"ס) 

  1011.4101      תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א' *    -   1 י"ס (2 ש"ס) 

  1011.4104      תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה ב' *  -  2 י"ס (4 ש"ס) 

  1011.4205      אקונומטריקה א' *    -  2 י"ס (4 ש"ס)

  1231.3011        חשיבה אסטרטגית  -  1 י"ס  
  __________________________________________________

  *   הקורס ניתן במסגרת ביה"ס לכלכלה
  1.   בוגרי החוג לחשבונאות מנועים מלהשתתף בקורס זה.
   

   

צור קשר