תת התמחות במימון נדל"ן


המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ה

 

תת ההתמחות במימון נדל"ן מכשירה תלמידים לתפקידי ניהול ומטה בסקטור הנדל"ן. מטרתה הינה הקניית ידע עדכני בתחום הנדל"ן על כל היבטיו התיאורטים והמעשיים לתלמידים, יזמים ומנהלים.

 

פרויקט מסכם

תלמידים המתקבלים ל-MBA בשנת הלימודים תשע"ה יחוייבו להגיש פרויקט מסכם החל מהשנה השנייה ללימודיהם ואילך. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם בהיקף 2 י"ס במסגרת קורס בחירה יעודי. בתשע"ה מוצעים שני קורסים יעודיים: בהתמחות מימון וחשבונאות ובהתמחות שיווק. (החל מתשע"ו יוצע מגוון קורסים יעודיים במסגרת חלק מקורסי הבחירה)

 

תנאי הקבלה לתת ההתמחות:

עמידה בדרישות הקורס "יסודות המימון" בציון 78 לפחות.

 

מבנה הלימודים (8 י"ס)

קורסי חובה - 5 י"ס

1231.3340         ניהול פיננסי  -  2 י"ס

1231.3341         תורת ההשקעות וניתוח ני"ע  -  2 י"ס

1231.3362         ניתוח השקעות נדל"ן  -  1 י"ס
                          (שם קודם:  מימון נדל"ן)

 

קורסי בחירה  -  3 י"ס

על התלמיד לעמוד בהצלחה בדרישות קורסי הבחירה בהיקף 3 י"ס מתוך הרשימה:

1231.3312        מימון וכלכלת נדל"ן  -  2 י"ס

1231.3364        Real Estate Capital Markets  -  1 י"ס

1231.3368        היבטים משפטיים בתכנון, קניין ועסקאות נדל"ן  -  1 י"ס

1231.3371        Real Estate Development  -  1 י"ס

1231.3372        מיסוי נדל"ן  -  1 י"ס

1231.3390        International Real Estate Field Course  -  1 י"ס

צור קשר