התמחות בניהול בינלאומי

 מרכזת ההתמחות - פרופ' אורלי יחזקאל

 

 


המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ו


 

התחזקות מגמת הגלובליזציה בעשורים האחרונים, לצד התמורות הכלכליות, המוניטריות, הדמוגרפיות, הפוליטיות והגיאופוליטיות שמאפיינות את העולם המודרני - הביאו לעלייה משמעותית בהיקף הפעילות של חברות גלובליות, במספר השחקניות הגלובליות, בשינוי מהותי במבנה השווקים והתחרות הגלובלית, ובצורך בפיתוח יכולות ניהול ומנהיגות שמתאימים לרמת המורכבות ואי הוודאות איתן צריכות להתמודד חברות רב לאומיות.

התכנית תעסוק בהיבטים העסקיים (International Business) והניהוליים (International Management) של הפעילות הגלובלית, ותכשיר את הלומדים להבנה אינטרדיסיפלינרית של הפעילות הגלובלית ברמה המערכתית, הארגונית והמנהיגותית.

 

פרויקט מסכם

תלמידים המתקבלים ל-MBA יחוייבו להגיש פרויקט מסכם החל מהשנה השנייה ללימודיהם ואילך. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם בהיקף של 2 י"ס במסגרת קורס בחירה ייעודי.

 

 


מהלך הלימודים לתלמיד המתמחה בניהול בינלאומי


 

 

1.   תנאי קבלה להתמחות:

עמידה בדרישות הקורס:  ניהול בינלאומי בציון 78 לפחות.

 

 

2.   מבנה לימודי ההתמחות (6 י"ס)


קורס חובה

 

1243.3014 ניהול בינלאומי 1 י"ס

 

קורסי בחירה - 5 י"ס

התלמידים יחוייבו בקורס בחירה בהיקף 5 י"ס מתוך רשימת קורסי הבחירה של התכנית.
 

1231.3417 יצוא ושיווק בינלאומי 1 י"ס
1231.3634 High-Technology Acquisitions 1 י"ס
1231.3652 Doing Business In Emerging Markets 1 י"ס
1231.3722 התנסות מעשית בייעוץ אסטרטגי גלוגבלי  
​(קורס פרויקט)
2 י"ס
1242.3252 Global ICT Innovation Strategy 1 י"ס
1243.3015 ניהול צוותים גלובליים 1 י"ס
  סוגיות בניהול משאבי אנוש בחברות גלובליות
(קורס פרויקט)
2 י"ס
  מגמות בכלכלה גלובלית ומסחר עולמי 1 י"ס

 

צור קשר