התמחות בניהול השיווק

 מרכזת ההתמחות - ד"ר ורדית לנדסמן

 


המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ה


 

מטרת ההתמחות בשיווק היא הקניית ידע תיאורטי ויישומי על שיטות להשגת מטרות הארגון על-ידי פעילות שיווקית.
ההתמחות מקנה ידע בהשגת נתוני שוק ודרכי ניתוחם לשם זיהוי צרכים ורצונות של צרכנים פוטנציאליים והגדרתם, מדידת גודלם הכלכלי, קביעת שוקי מטרה עבור הארגון וקביעת המוצרים, השירותים ותכניות השיווק המתאימות לשירות שוקי מטרה אלו.

בין הנושאים הנסקרים בהרחבה בהתמחות נמצאים הצרכנים הפוטנציאליים של המוצר או השירות, הדרכים בהן הם מקבלים החלטות, מגוון המוצרים האופטימלי לציבור זה, קביעת מחירי המוצרים והשיטות להעברת אינפורמציה לצרכן ולשכנעו באמצעי פרסומת, אנשי מכירות, קידום מכירות ושיווק ישיר.

 

פרויקט מסכם

תלמידים המתקבלים ל-MBA בשנת הלימודים תשע"ה יחוייבו להגיש פרויקט מסכם החל מהשנה השנייה ללימודיהם ואילך. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם בהיקף 2 י"ס במסגרת קורס בחירה יעודי. בתשע"ה מוצעים שני קורסים יעודיים: בהתמחות מימון וחשבונאות ובהתמחות שיווק. (החל מתשע"ו יוצע מגוון קורסים יעודיים במסגרת חלק מקורסי הבחירה)

 

 


מהלך הלימודים לתלמיד המתמחה ניהול השיווק


 

 1. תנאי קבלה להתמחות:

  עמידה בדרישות הקורס: ניהול השיווק, בציון ממוצע משוקלל 78 לפחות.

   

 2. מבנה לימודי ההתמחות (6 י"ס)


  2.1  קורס חובה - 1 י"ס

  1231.3425     ניתוח נתונים בשיווק  -  1 י"ס

   

  2.2   קורסי בחירה  -  5 י"ס

  1231.3401       Research Methods in Markets and Organizations   -  1 י"ס

  1231.3402       התנהגות צרכנים - 1 י"ס

  1231.3406       שיווק תעשייתי (B2B)  -  1 י"ס

  1231.3412       Pricing Policy  -  1 י"ס

  1231.3417       יצוא ושיווק בינלאומי  - 1 י"ס

  1231.3431       חשיבה יצירתית בשיווק - 1 י"ס

  1231.3435       שיווק ופרסום באינטרנט - 1 י"ס

  1231.3441       ניהול קשרי לקוחות  - 2 י"ס

  1231.3443       ניהול מותגים - 1 י"ס

  1231.3450       סוגיות נבחרות באופנות (טרנדים) - 1 י"ס

  1231.3451       נוירו-כלכלה ונוירו שיווק  -  1 י"ס

  1231.3453       יסודות בחדשנות ופיתוח מוצרים  -  1 י"ס

  1231.7401       תקשורת שיווקית משולבת (לפרויקט מסכם) - 2 י"ס

  1242.3253       נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי ידע  -  1 י"ס

  1242.3265       מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים  -  1 י"ס

  1242.3266       רשתות, המונים והשוק  -  1 י"ס

   

צור קשר