התמחות בניהול והתנהגות ארגונית

מרכזת ההתמחות - ד"ר שרון טוקר

 


המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ה

 

מנהלים בארגונים- בין אם פרטיים או ציבוריים, חדשים או ותיקים, מתמודדים עם סוגיות דומות לאורך הקריירה שלהם: כיצד להניע ולהעצים עובדים, באיזה אופן ניתן להגדיל אפקטיביות אישית וארגונית? מהו צוות יעיל וכיצד ניתן לבנות ולשמר אותו? כיצד מעריכים ביצועי עובדים? מהו המבנה הארגוני האופטימאלי? וכיצד מומלץ להתנהל בסביבת עבודה רב תרבותית?

 

ההתמחות בניהול והתנהגות ארגונית נועדה לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבותה של ההתנהגות האנושית בארגונים, ולהבנת מורכבותן של מערכות ארגוניות ביחסי הגומלין שלהן עם סביבתן העסקית, הכלכלית, הפוליטית והגלובלית. ההתמחות מומלצת במיוחד לתלמידים המתעתדים לעסוק בניהול כח אדם, בהדרכה ובפיתוח ארגוני וכן לתלמידים הרוצים לעסוק בניהול כללי ולהרחיב ידיעותיהם על הגורם האנושי בארגון, ועל הדרכים להשגת אפקטיביות ארגונית תוך שמירה על רווחתו הפיזית והנפשית של העובד. בקורסים יובלטו ההשלכות היישומיות של הידע וכלי הניתוח הנלמדים לניהול אנשים, צוותים ומערכות ארגוניות, ולשיפור היכולת של מנהלים להשפיע על סביבת העבודה שלהם ועל ביצועיהם בארגון. הלמידה בקורסים מבוססת ברובה על הרצאות ודיונים בכתה, ניתוחי אירועים וסימולציות.

 

במסגרת קורסי ההתמחות יידונו סוגיות ניהוליות המשקפות את האופן שבו אנשים יוצרים, מבינים, ומעריכים את המציאות העסקית, הטכנולוגית והאנושית שבה הם מקבלים החלטות, פועלים ומניעים אחרים להשגת יעדים ארגוניים. חלק מן הקורסים מתמקדים בתהליכי מנהיגות, השפעה, שימוש בכח בארגון, קבלת החלטות ומשא ומתן בעבודה, דינאמיקה של עבודה במסגרות צוותיות מסוגים שונים ודילמות של ניהול ומנהיגות במסגרות אלה. קורסים אחרים עוסקים במערכות ארגוניות גדולות, בדרך הנכונה לבנות ולנהל אותן, בתהליכים ארגוניים הקשורים לחלוקת משאבים, בתהליכי הדרכה ולמידה בארגון, וכן בהסתגלות למציאות רב-תרבותית בארגונים שפעילותם חובקת עולם.

 

תנאי קבלה להתמחות:

עמידה בדרישות הקורס "התנהגות ארגונית למנע"ס" בציון של 78 לפחות.

 

 מסלולי ידע בהתמחות:

תכנית ההתמחות בהתנהגות ארגונית מאפשרת לתלמידיה לפתח את יכולותיהם באופן ממוקד באחד משלושה נושאים המגדירים את התחום. כל נושא מאורגן כמסלול למידה המאפשר ללומדים לגבש תובנות מעמיקות ומקיפות באותו נושא:

 

 

פרויקט מסכם

תלמידים המתקבלים ל-MBA בשנת הלימודים תשע"ה יחוייבו להגיש פרויקט מסכם החל מהשנה השנייה ללימודיהם ואילך. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם בהיקף 2 י"ס במסגרת קורס בחירה יעודי. בתשע"ה מוצעים שני קורסים יעודיים: בהתמחות מימון וחשבונאות ובהתמחות שיווק. (החל מתשע"ו יוצע מגוון קורסים יעודיים במסגרת חלק מקורסי הבחירה)

 

 

 

מסלול ידע: מנהיגות ופיתוח ארגוני

 

תפקידו המכריע של המנהל בקידום ופיתוח הפרט, הצוות והארגון מהווה אתגר לא פשוט ומצריך למידה והתנסות. מסלול מנהיגות ופיתוח ארגוני מתמקד בהקניית כלים וכישורים ניהוליים בדגש על מנהיגות אפקטיבית, פיתוח חזון ויישומו בארגון, ועיצוב נכון של המבנה הארגוני. מסלול ידע זה מתאים הן לעובדים העושים את צעדיהם הראשונים בעולם הניהול ומעוניינים לרכוש כישורים וכלים רלוונטיים וכן למנהלים ותיקים המעוניינים לשפר את יכולותיהם. 

 

מבנה הלימודים:

קורסי חובה (2 י"ס)

1243.3016      מנהיגות  -  1 י"ס

1243.3542      עיצוב ארגוני - 1 י"ס
                       (לשעבר:  תיכון ארגוני)

 

קורסי בחירה מומלצים (2 י"ס לבחירה מתוך הרשימה):

1243.3014      ניהול בינלאומי - 1 י"ס

1243.3015      ניהול צוותים בארגונים - 1 י"ס

1243.3107      תהליכי גיוס ומיון מועמדים לעבודה  -  1 י"ס

1243.3125      ניהול משא ומתן - 1 י"ס

1243.3223      תהליכי שינוי ארגוני  -  1 י"ס

1243.3242      Compensation Strategy  -  1 י"ס

1243.3424      ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה  - 2 י"ס

1243.3541      הדרכה ותהליכי למידה בארגון - 1 י"ס

 

קורסים כלליים (2 י"ס לבחירה מתוך הרשימה):

1243.2119      היחיד והקבוצה בארגון  -  1 י"ס

1243.3105      התנהגות ייעוצית - 1 י"ס

1243.3135      היבטים פסיכולוגיים בקבלת החלטות  -  1 י"ס

1243.3551      כח והירארכיה בארגונים  -  1 י"ס

1231.3638      ניהול אסטרטגי בינלאומי  -  1 י"ס

1231.3725      מבוא לעסקים חברתיים  -  1 י"ס

 

 

 

מסלול ידע: ניהול המשאב האנושי

 

תחום משאבי האנוש עבר תהפוכות רבות בעשורים האחרונים וכיום מנהלי משאבי אנוש מהווים נדבך מרכזי בארגון. ההבנה כי העובד הנו משאב שיש לשמר ולטפח מחלחלת לכל השכבות הארגוניות וניהול נכון של משאב זה מהווה מנוע צמיחה משמעותי בארגונים רבים. מנהלי משאבי אנוש מלווים את העובד החל משלבי הגיוס והקליטה, דרך שלבי הערכת ביצועים, תגמול, פיתוח אישי, הדרכה והעצמה ועד לשלבי פיטורין  או פרישה.  מסלול הידע "ניהול המשאב האנושי" מיועד לתלמידים המתעתדים לעסוק בתחום משאבי אנוש, הדרכה ולמידה וייעוץ ארגוני או לתלמידים שתפקידיהם הניהוליים מפגישים אותם עם בעלי תפקידים בתחום משאבי האנוש.

 

מבנה הלימודים:

קורסי חובה (3 י"ס)

1243.3424      ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה - 2 י"ס

1243.3542      עיצוב ארגוני - 1 י"ס
                       (לשעבר:  תיכון ארגוני)

 

קורסי בחירה מומלצים (2 י"ס לבחירה מתוך הרשימה):

1243.3015      ניהול צוותים בארגונים - 1 י"ס

1243.3016      מנהיגות - 1 י"ס

1243.3107      תהליכי גיוס ומיון מועמדים לעבודה  -  1 י"ס

1243.3114      יחסי העסקה וארגוני עובדים  -  1 י"ס

1243.3242      Compensation Strategy -  1 י"ס 

1243.3541      הדרכה ותהליכי למידה בארגון - 1 י"ס

 

קורסים כלליים (1 י"ס לבחירה מתוך הרשימה):

1243.2119      היחיד והקבוצה בארגון  -  1 י"ס

1243.3014      ניהול בינלאומי - 1 י"ס

1243.3105      התנהגות ייעוצית - 1 י"ס

1243.3125      ניהול משא ומתן - 1 י"ס

1243.3135      היבטים פסיכולוגיים בקבלת החלטות  -  1 י"ס

1243.3551      כח והירארכיה בארגונים  -  1 י"ס

1231.3638      ניהול אסטרטגי בינלאומי  -  1 י"ס

1231.3725      מבוא לעסקים חברתיים  -  1 י"ס

 

 

 

מסלול ידע: ניהול צוותים למצוינות

 

ניהול צוותים בארגון מהווה את אחד האתגרים המשמעותיים ביותר עבור כל מנהל. לכל צוות מאפיינים אישיים ודינמיקה ייחודית המשפיעה על קבלת החלטות צוותיות, פתרון בעיות, חלוקת עבודה והשתלבות אפקטיבית במבנה המחלקתי והארגוני. מסלול הידע "ניהול צוותים למצוינות" מקנה ללומדים בו כלים ומיומנויות אישיות בתחומי תקשורת בין אישית, ניהול דיונים, טיפול בהתנגדויות לחדשנות ולשינוי, גישור במצבי אי-הסכמה וסיוע בפתרון קונפליקטים המתרחשים בעבודת צוותים ארגוניים שונים, כגון: צוותי עבודה אורגניים, צוותי משימה אד-הוק, צוותים רב-תחומיים, צוותים בניהול עצמי וכד'. מסלול ידע זה מיועד לעוסקים במשרות ניהוליות הכרוכות בעבודה צוותית וכן ליועצים ומנהלי משאבי אנוש המעורבים בפעילותם של צוותי עבודה.

 

מבנה הלימודים:

קורסי חובה (2 י"ס)

1243.3015      ניהול צוותים בארגונים - 1 י"ס

1243.3542      עיצוב ארגוני - 1 י"ס
                       (לשעבר:  תיכון ארגוני)

 

קורסי בחירה מומלצים (2 י"ס לבחירה מתוך הרשימה):

1243.3016      מנהיגות - 1 י"ס

1243.3105      התנהגות ייעוצית - 1 י"ס

1243.3125      ניהול משא ומתן - 1 י"ס

1243.3424      ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה - 2 י"ס

1243.3551      כח והירארכיה בארגונים  -  1 י"ס

1243.3223      תהליכי שינוי ארגוני - 1 י"ס

 

קורסים כלליים (2 י"ס לבחירה מתוך הרשימה):

1243.2119      היחיד והקבוצה בארגון  -  1 י"ס

1243.3014      ניהול בינלאומי - 1 י"ס

1243.3135      היבטים פסיכולוגיים בקבלת החלטות  -  1 י"ס

1243.3242      Compensation Strategy -  1 י"ס

1243.3541      הדרכה ותהליכי למידה בארגון - 1 י"ס

1231.3725      מבוא לעסקים חברתיים  -  1 י"ס

1243.3107      תהליכי גיוס ומיון מועמדים לעבודה - 1"ס

1243.3114      יחסי העסקה וארוני עובדים - 1 י"ס
 

 

 

מסלול ניהול כללי

 

תלמידים אשר מעוניינים לשלב מספר תחומי ידע ולרכוש מגוון כלים ניהוליים מוזמנים לבחור במסלול הניהול הכללי המקנה ללומדים בו חופש בבחירת נושאי הליבה הרלוונטים עבורו. 

 

מבנה הלימודים:

קורסי חובה (3 י"ס)

1243.3424      ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה - 2 י"ס

1243.3542      עיצוב ארגוני - 1 י"ס
                       (לשעבר:  תיכון ארגוני)

 

קורסים כלליים  (3 י"ס לבחירה מתוך הרשימה):

1243.2119     היחיד והקבוצה בארגון  -  1 י"ס

1243.3014     ניהול בינלאומי - 1 י"ס

1243.3016     מנהיגות - 1 י"ס

1243.3105     התנהגות ייעוצית - 1 י"ס

1243.3125     ניהול משא ומתן - 1 י"ס

1243.3135     היבטים פסיכולוגיים בקבלת החלטות  -  1 י"ס

1243.3242     Compensation Strategy -  1 י"ס

1243.3551     כח והירארכיה בארגונים  -  1 י"ס

1243.3541     הדרכה ותהליכי למידה בארגון - 1 י"ס

1231.3725     מבוא לעסקים חברתיים  -  1 י"ס

1243.3107     תהליכי גיוס ומיון מועמדים לעבודה - 1 י"ס

1243.3015     ניהול צוותים בארגונים - 1 י"ס

1243.3223     תהליכי שינוי ארגוני - 1 י"ס

 

 

צור קשר