התמחות באסטרטגיה ויזמות

 

תחום האסטרטגיה עוסק בתהליכי הניתוח והתכנון הנדרשים מארגונים עסקיים לשם השגת יתרון תחרותי בסביבה העסקית בה הם פועלים. במסגרת ההתמחות נלמדים כלים תיאורטיים ומעשיים המאפשרים לארגונים לממש את היעדים שהציבו לעצמם, בהתחשב באילוצים הנובעים מהיכולות והמשאבים העומדים לרשותם, בתנאי הסביבה העסקית בה הם פועלים, ובתגובתם האפשרית של שחקנים אחרים הפועלים באותה סביבה עסקית. לימודי אסטרטגיה משלבים רעיונות וכלים מכל ההתמחויות בלימודי מנהל עסקים לרבות כלכלה, מימון, חשבונאות, שיווק והתנהגות ארגונית. 

 

מרכז ההתמחות -  פרופ' יוסי שפיגל

 


המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ה


 

תחום האסטרטגיה עוסק בתהליכי הניתוח והתכנון הנדרשים מארגונים עסקיים לשם השגת יתרון תחרותי בר קיימא בסביבה העסקית בה הם פועלים.במסגרת ההתמחות נלמדים כלים תיאורטיים ומעשיים המאפשריםלארגונים לממש את היעדים שהציבו לעצמם, בהתחשב באילוצים הנובעים מהיכולות והמשאבים העומדים לרשותם, בתנאי הסביבה העסקית בה הם פועלים, ובתגובתםהאפשרית של שחקנים אחרים הפועלים באותה סביבה עסקית. לימודי אסטרטגיהמשלבים רעיונות וכלים מכל ההתמחויות בלימודי מנהל עסקים לרבות כלכלה, מימון, חשבונאות, שיווק והתנהגות ארגונית. 

 

פרויקט מסכם

תלמידים המתקבלים ל-MBA בשנת הלימודים תשע"ה יחוייבו להגיש פרויקט מסכם החל מהשנה השנייה ללימודיהם ואילך. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם בהיקף 2 י"ס במסגרת קורס בחירה יעודי. בתשע"ה מוצעים שני קורסים יעודיים: בהתמחות מימון וחשבונאות ובהתמחות שיווק. (החל מתשע"ו יוצע מגוון קורסים יעודיים במסגרת חלק מקורסי הבחירה)

 

 


מהלך הלימודים לתלמיד המתמחה באסטרטגיה ויזמות


 

כדי להתקבל לההתמחות באסטרטגיה ויזמות, יש לקבל ציון של 78 לפחות בקורס "יסודות האסטרטגיה" שהוא אחד מקורסי החובה של תכנית ה-MBA. לימודי ההתמחות כוללים קורסים בהיקף של 6 י"ס: 2 קורסי חובה בהיקף של 1 י"ס כל אחד, ו-4 י"ס קורסי בחירה.

מומלץ ללמוד את קורסי החובה בהתמחות לפני קורסי הבחירה.

 

3.1  קורסי חובה בהתמחות - 2 י"ס
 

1231.3619 ניהול אסטרטגי  1 י"ס
1231.3620 ארגון תעשייתי  1 י"ס

 

3.2  קורסי בחירה בהתמחות - 4 י"ס

על התלמיד לעמוד בהצלחה בדרישות קורסים בהיקף 4 י"ס מבין הקורסים הבאים:
 

1231.3011 חשיבה אסטרטגית  1 י"ס
1231.3622 ניתוח ענפים  1 י"ס
1231.3634 Hi-Tech Acquisitions 1 י"ס
1231.3635 Strategic Innovation  1 י"ס
1231.3638 International Strategic Management  1 י"ס
1231.3640 דיני קניין רוחני  1 י"ס
1231.3641  Strategic Aspects in Mergers and Acquisitions 1 י"ס
1231.3644  Corporate Environmental Strategy 1 י"ס
1231.3648 ניהול משברים  1 י"ס
1231.3649 Strategic Management of Technology and Innovation 1 י"ס
1231.3650 התחרות והרגולציה בענף התקשורת בישראל 1 י"ס
1231.3651 רגולציה במשק הישראלי 1 י"ס
1231.3652 Doing Business in Emerging Markets 1 י"ס
1231.3653 Business Simulation 1 י"ס
1231.3654 ניתוח אסטרטגי באמצעות אנליזות של חברות 1 י"ס
1231.3655 מימון יזמות 1 י"ס
1231.3656 תמריצים כלכליים בניהול  1 י"ס
1231.3658 תורת המשחקים למנהלים 1 י"ס
1242.3255 יזמות היי-טק  1 י"ס
1242.3267 יזמות טכנולוגית - מרעיון לביצוע  2 י"ס

 

 

צור קשר