התמחות בניהול טכנולוגיה, יזמות ומערכות מידע

מרכזת ההתמחות - פרופ' גל אסטרייכר-זינגר

 


המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ה


 

ל-"אומת הסטארט-אפ" יש מעמד גלובאלי ייחודי ביחס לניהול יזמות וחדשנות טכנולוגית ובניצול מושכל של טכנולוגיות המידע. הפקולטה לניהול בכלל וההתמחות בניהול טכנולוגיה ומערכות מידע בפרט משקפות את הניסיון הפרקטי הרב שנצבר בכלכלה הישראלית ובעולם בתחומים אלה ובוחנות אותו באופן מדעי, שוטף ומתמשך. המחקר בתחומים אלה מזקק את הניסיון המעשי לכלל תובנות מוצקות, תובנות שמהוות את הבסיס לידע שההתמחות מעניקה לתלמידי מנהל עסקים בישראל.

 

טכנולוגיות המידע נוכחות למעשה בכל מרכיב של הפעילות האישית, העסקית והמשקית והידע שנוצר בתחום הוא רחב יותר ממה שאפשר לכסות במסגרת האקדמית המקובלת של התמחות בלימודי המב"ע. ההתמחות בניהול טכנולוגיה, יזמות, ומערכות מידע בנויה לכן מלימודי ליבה שחושפים את המתמחים לעקרונות המרכזיים ולתחומי הידע העדכניים ומלימודים מתקדמים המאורגנים סביב מסלולי ידע מרכזיים בתחום. המבנה הייחודי של ההתמחות מקנה למתמחים הכרות מעמיקה עם עקרונות וכלים מקצועיים לניהול של סביבות טכנולוגיות דינמיות ומתקדמות. בפרט מטפחת ההתמחות את מארג היכולות הדרושות לפיתוח יזמויות טכנולוגיות ולניהולו של משאב המידע בארגונים מודרניים. תוכנית הלימודים מדגישה עבודת צוות, לימוד באמצעות ניתוחי אירועים ופרויקטים יישומיים. ההוראה בתוכנית משלבת חברי סגל הפקולטה ומרצים מובילים מהתעשייה הישראלית ומרצים אורחים מחו"ל.

 

תנאי קבלה להתמחות:

עמידה בדרישות הקורסים: "ניהול המידע בארגון" ו"יסודות האסטרטגיה" בציון ממוצע משוקלל 78 לפחות.

 

פרויקט מסכם

תלמידים המתקבלים ל-MBA בשנת הלימודים תשע"ה יחוייבו להגיש פרויקט מסכם החל מהשנה השנייה ללימודיהם ואילך. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם בהיקף 2 י"ס במסגרת קורס בחירה יעודי. בתשע"ה מוצעים שני קורסים יעודיים: בהתמחות מימון וחשבונאות ובהתמחות שיווק. (החל מתשע"ו יוצע מגוון קורסים יעודיים במסגרת חלק מקורסי הבחירה)

 

 

מסלולי ידע בהתמחות:

תוכנית ההתמחות בניהול טכנולוגיה, יזמות ומערכות מידע מאפשרת לתלמידיה לפתח את יכולותיהם באופן ממוקד באחד מחמישה הנושאים המגדירים את התחום. כל נושא מאורגן כמסלול למידה המאפשר ללומדים לגבש תובנות מעמיקות ומקיפות באותו נושא. חמשת המסלולים וקשרי הגומלין ביניהם מוצגים בתרשים הבא:

 

 

 

 

 

להלן פירוט קצר של כל אחד מחמשת המסלולים ורשימת קורסי החובה וקורסי הבחירה המומלצים בכל מסלול. תכנית הלימודים המסלולית מושתתת על 6 י"ס מהם שני קורסי חובה והשאר קורסי בחירה. בכל אחד מהמסלולים ניתן לשלב גם קורסי בחירה המוצעים במסגרת המסלולים האחרים.

 

 

 

ניהול טכנולוגיה ויזמות

 

מסלול הלימודים בניהול טכנולוגיה ויזמות מתמקד במכלול הסוגיות הכרוכות בניהול חברות טכנולוגיות ומציע מקבץ ייחודי של קורסים שמחברים את עולם המושגים הטכנולוגי לעולם המושגים העסקי העכשווי. מגוון הקורסים במסלול זה מתמקד במושגים עסקיים, בידע, בכלים ובמיומנויות הנחוצים לניהול בחברות טכנולוגיות בתחומי הי-טק, ביוטק, קלינטק ופארמה. המסלול עוצב במיוחד עבור בעלי השכלה אקדמית בתחומי ההנדסה, מדעים מדויקים, מדעי המחשב ומדעי החיים וכן לכלכלנים, משפטנים ובעלי תפקידי מפתח בתעשייה הטכנולוגית.

 

מבנה הלימודים:

קורסי חובה:

1242.3213        ניהול פרויקטים טכנולוגים - 1 י"ס

1242.3263        אסטרטגיה תפעולית  - 1 י"ס

 

קורסי בחירה מומלצים:

1231.3634        Hi-Tech Asquisitions   -  1 י"ס

1231.3640        דיני קניין רוחני טכנולוגי  - 1 י"ס

1231.3649        ניהול אסטרטגי של חדשנות טכנולוגית  - 1 י"ס

1231.3655        מימון יזמות  -  1 י"ס

1231.6014        השבחת חברות  -  2 י"ס

1242.3254        יזמות וניהול בעולם הביו-פארמה - 1 י"ס

1242.3255        יזמות הייטק - 1 י"ס

1242.3256        טכנולוגיה עתירת עיצוב  - 1 י"ס

1242.3267        יזמות טכנולוגית - מרעיון לביצוע  -  2 י"ס

1242.3268        ניהול שרשראות אספקה  -  1 י"ס

1242.3269        Competitive Intelligence   -  1 י"ס

 

 

 

ניהול משאב המידע בארגון

 

המסלול בניהול משאב המידע בארגון מתמקד בהיבטים הניהוליים של השימוש במידע ובטכנולוגיות מידע בארגון ומציע מקבץ ייחודי של קורסים שמחברים מידע וטכנולוגיות מידע לתהליכי קבלת החלטות ולמרחב המושגים העסקי העכשווי. המגוון הרחב של קורסים במקבץ כולל ניהול השימוש במידע בארגון, כריית מידע וגילוי ידע, יישום עסקי של טכנולוגיות מידע עכשוויות – למשל במסחר אלקטרוני – וכן בהשלכות הארגוניות, הכלכליות והניהוליות של הטמעה, יישום ופיתוח של חדשנות מבוססת מידע וטכנולוגיה. ההתמחות עוצבה עבור תלמידים המעוניינים בקידום במסלולים של ניהול ומטה בארגונים עתירי נתונים ותלויי-מידע, כמו גם למעוניינים בניהול משאב המידע בארגון.

 

מבנה הלימודים:

 

קורסי חובה:

1242.2203     מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית  - 1 י"ס

1242.3260     פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים  - 1 י"ס

 

קורסי בחירה מומלצים:

1242.2201     פיתוח ושילוב מערכות ויישומים  - 1 י"ס

1242.2219     ניהול משאב המידע  - 1 י"ס

1242.3213     ניהול פרויקטים טכנולוגיים  - 1 י"ס

1242.3241     דיני אינטרנט והגנת מידע  - 1 י"ס

1242.3244     ניהול ידע  -  1 י"ס

1242.3252     אסטרטגיה גלובלית של ניהול טכנולוגיות מידע  - 1 י"ס

1242.3257     אבטחה ולוחמת מידע בעולם אינטרנטי  - 1 י"ס

1242.3264     ניהול תוכנה בגישות רזות ואג'יליות  -  1 י"ס

1242.3268     ניהול שרשראות אספקה  -  1 י"ס

1242.3269     Competitive Intelligence   -  1 י"ס

 

 

 

אבטחת מידע וסייבר

 

השינוי הדרמטי בהיקף הנוכחות האנושית במרחב הדיגיטלי הביאה אתה הכרה גוברת בצורך בטכנולוגיות, בהיערכות ובתהליכיים ארגוניים ומדינתיים המתמודדים באופן מושכל ואפקטיבי באיומי אבטחת המידע בכלל ובמרחב הקיברנטי (המכונה "סייבר") בפרט. חשיבותו ומורכבותו של הנושא התעצמו בצורה מהותית עםהשינוי בעיצובן של מערכות מידע ובכלל זה מעבר לשירותים בענן, מכשור סלולרי ונייד המתחבר לרשת הארגונית ותשתיות מחשוב וטכנולוגיות חברתיות פתוחות. המסלול באבטחת מידע וסייבר מתמקד בבניית בסיס הידע הנדרש להכרה והתמודדות עם איומי הסייבר,לניהול ההגנה על מערכות ומשאבי המידע מפני סיכונים אלה ולגיבושן של תפיסות ומתודות אבטחה המתאימות למתווה הסיכון ותרחישי האיום. המסלול מיועד להכשיר מנהלים בעלי התמחות באבטחת מידע וסייבר וכן להקנות את הידע הרלוונטי ליזמים טכנולוגיים הממוקדים בפיתוח פתרונות מוצר ושירות בתחום הסייבר.

 

מבנה הלימודים:
 

קורסי חובה:

1242.2203   מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית  - 1 י"ס

1242.3260       פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים  - 1 י"ס

 

קורסי בחירה מומלצים:

1231.3649     ניהול אסטרטגי של חדשנות טכנולוגית  -  1 י"ס

1242.3213     ניהול פרויקטים טכנולוגיים - 1 י"ס

1242.3241     דיני אינטרנט וסחר אלקטרוני  - 1 י"ס

1242.3255     יזמות הייטק  -  1 י"ס

1242.3257     אבטחה ולוחמת מידע בעולם אינטרנטי  - 1 י"ס

1242.3261     ארכיטקטורת אבטחה והגנה בעולם הסייבר  - 1 י"ס

 

 

 

ניהול נתונים ובינה עסקית

 

הכמות העצומה והגידול בקצב הלכידה של נתוני הארגון מהווה אתגר ניהולי וטכני בהפקת מידע לצורך קבלת החלטות. מסלול הלימודים בניהול נתונים בהיקף גדול ובינה עסקית ((Big Data and Business Intelligence מתמקד בכלים ואמצעים לאחסון וטיפול בכמות גדולה מאד של נתונים המגיעים ממגוון מקורות ובקצבים מהירים מאד וביכולת לנהל ולנתח נתונים אלה כדי לאתר דפוסים משמעותיים בניהול הארגון ולתמוך בהחלטות יעילות ומושכלות. מערכות הבינה העסקית מהוות היום מנוע תחרות אסטרטגי מהותיוהן נשענות על מגוון ייעודי של טכנולוגיות הכוללות, בין השאר, כריית מידע (Data mining), עיבוד אנליטי מקוון (Online analytical processing,‏ OLAP), ניהול ביצועים עסקיים (Business performance management), מידוד (Benchmarking) וניתוח מנבא (Predictive analytics). המסלול מיועד להכשיר מנהלים להובלת היישום של אנליטיקה עסקית כחלק מהמאמצים האסטרטגיים והשיווקיים בארגונים עסקיים

 

מבנה הלימודים:

 

קורסי חובה:

1242.2203     מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית  - 1 י"ס

1242.3260     פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים  - 1 י"ס

 

קורסי בחירה מומלצים:

1242.2201      פיתוח ושילוב מערכות ויישומים - 1 י"ס

1242.2216      מידע בתהליכי קבלת החלטות  -  1 י"ס

1242.3213      ניהול פרויקטים טכנולוגיים - 1 י"ס

1242.3265      מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים - 1 י"ס  

1242.3244      ניהול ידע - 1 י"ס

1242.3248      גילוי ידע ורשתות נוירונים  -  1 י"ס

1242.3253      נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי ידע - 1 י"ס

1242.3266      רשתות, המונים והשוק - 1 י"ס

 

 

 

מסחר אלקטרוני וטכנולוגיות חברתיות

 

להתפתחות המואצת של המסחר האלקטרוני והטכנולוגיות החברתיות יש השלכות מטלטלות על עשיית עסקים, על אסטרטגיות עסקיות ועל כיווני הפיתוח של טכנולוגיות המידע. המסלול בוחן את המשמעויות הטכנולוגיות והעסקיות של העולם המרושת והמקוון. המסלול מציע מקבץ ייחודי של קורסים שמביאים את הידע שנצבר בתחום השימוש במידע וטכנולוגיות מידע לעשיית עסקים מבוססת רשת, כולל ההשלכות הארגוניות, הכלכליות והניהוליות המהותיות. המסלול עוצב עבור תלמידים המעוניינים בתפקידים בחזית הפיתוח העסקי והחדשנות בתחומי המסחר והשירותים, כמו גם בפרסום ושיווק – אם במסגרת חברות עסקיות מבוססות או כבסיס למיזמים טכנולוגיים חדשניים.  

 

מבנה הלימודים:

 

קורסי חובה:

1242.2203     מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית  - 1 י"ס

1242.3260     פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים  - 1 י"ס

 

קורסי בחירה מומלצים:

1242.2201     פיתוח ושילוב מערכות ויישומים - 1 י"ס

1242.3213     ניהול פרויקטים טכנולוגיים - 1 י"ס

1242.3241     דיני אינטרנט והגנת מידע - 1 י"ס

1242.3257     אבטחה ולוחמת מידע בעולם אינטרנטי - 1 י"ס

1242.3264     ניהול תוכנה בגישות רזות ואג'יליות  -  1 י"ס

1242.3266     רשתות, המונים והשוק  -  1 י"ס
 

צור קשר