מידע למועמדים

מידע למועמדים תכניות התואר השני  בפקולטה לניהול

מידע למועמדים
מוקד מידע טלפוני

מוקד מידע טלפוני בנושאי קבלה, הרישום לקורסים ובחינות הידע הקודם

טל' 03-6406333 

busmoked@tauex.tau.ac.il

 

מידע למועמדים תכניות תואר שני :

  • מדעי הניהול (.M.Sc)
    ניהול טכנולוגיה ומ"מ (.M.Sc)
    התנהגות ארגונית (.M.Sc)
    מימון חשבונאות (.M.Sc)

צור קשר