התמחות בייעוץ עסקי

 מרכז ההתמחות - פרופ' גדי אריאב

 


המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ה   

תחום הייעוץ העסקי על גווניו השונים – בעיקר בתחומי האסטרטגיה העסקית, אבל גם בתחום הארגוני, הפיננסי והטכנולוגי – הוא התחום הקרוב ביותר בפרקטיקה העסקית לעולם התוכן האקדמי של תואר ה-MBA. פתרון בעיות במהלך הייעוץ העסקי הן ההזדמנות המקיפה ביותר שיש לתלמידי המב"ע להתמודד עם אינטגרציה  של תכני הלימוד בתואר וההזדמנות הכמעט היחידה – ברוב תכניות הלימודים במנהל עסקים – לבחון באופן מעשי את התוכן התיאורטי ("להתנסות")  ביישום של פתרון בעיות עסקיות שמשלבות תחומי דעת שונים בלימודיהם.

 

תחום הדעת של הייעוץ העסקי משלב שלושה מרכיבים:

 1. יישום  של ידע פונקציונלי – בדרך כלל שימוש משולב – ובפועל – במושגים מתחומי האסטרטגיה, השיווק, המימון וניהול הטכנולוגיה. למידע נוסף
 2. תהליכי הייעוץ  – הכרה ושימוש במתודולוגיות לניהול תהליך הייעוץ, כולל זיהוי והבניית הקושי, בניית תכנית מחקר פרקטי, איסוף נתונים וניתוחם, הסקת מסקנות והצגתן בפני מקבלי ההחלטות, ניהול "פרויקט" הייעוץ וניהול הקשר עם לקוחות הפרויקט.
 3. עבודת צוות  – יישום היכולות של ניהול צוותים ברמות שונות של הטרוגניות תרבותית ופונקציונלית (מצוות מקומי בעל מיקוד פונקציונאלי, עבור לצוות מקומי רב-תחומי וכלה בצוות בינלאומי, רב-תחומי, מבוזר וירטואלי).

פרויקט מסכם

תלמידים המתקבלים ל-MBA בשנת הלימודים תשע"ה יחוייבו להגיש פרויקט מסכם החל מהשנה השנייה ללימודיהם ואילך. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם בהיקף 2 י"ס במסגרת קורס בחירה יעודי. בתשע"ה מוצעים שני קורסים יעודיים: בהתמחות מימון וחשבונאות ובהתמחות שיווק. (החל מתשע"ו יוצע מגוון קורסים יעודיים במסגרת חלק מקורסי הבחירה)

 

 


מהלך הלימודים לתלמיד המתמחה בייעוץ עסקי 

 1. תנאי קבלה להתמחות

  עמידה בדרישות הקורסים: "יסודות האסטרטגיה" ו"ניהול השיווק" בציון ממוצע משוקלל 78 לפחות.


   
 2. מבנה לימודי ההתמחות (6 י"ס)

  2.1    קורסי חובה – 2 י"ס
          1231.3720   עקרונות הייעוץ העסקי  -  1 י"ס

          1231.3721   דילמות בתהליך הייעוץ העסקי  -  1 י"ס


   

  2.2   קורסי בחירה במסלול - 2 י"ס

         על התלמיד לעמוד בהצלחה באחד מהקורסים:

         1231.3722    התנסות מעשית בייעוץ אסטרטגי גלובלי(1)  -  2 י"ס
         1231.3725    עסקים חברתיים - מבוא והתנסות מעשית(1)  -  2 י"ס

   

  2.3   קורסי בחירה כלליים  - 2 י"ס

         על התלמיד לעמוד בהצלחה בקורסים בהיקף 2 י"ס מתוך הרשימה:

         1231.3425     ניתוח נתונים בשיווק  -  1 י"ס

         1231.3619     ניהול אסטרטגי  -  1 י"ס

         1231.3620     ארגון תעשייתי  -  1 י"ס

         1242.2203     מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית  -  1 י"ס

         1242.3252     אסטרטגיה גלובלית של ניהול טכנולוגיות מידע  -  1 י"ס

         1243.3014     ניהול בינלאומי  -  1 י"ס

         1243.3105     התנהגות ייעוצית  -  1 י"ס

         1243.3542     תיכון ארגוני  -  1 י"ס


  כמו כן ניתן לבחור קורסים מתקדמים מתוך רשימת קורסי הבחירה בהתמחות אסטרטגיה ויזמות ובהתמחות שיווק.


 

הערות:

 1. קבלה לקורס מותנית, בין השאר, בראיון אישי.

  

צור קשר