צור קשר

בנין רקאנטי , הפקולטה לניהול

קרית האוניברסיטה ת.ד. 39010, רמת אביב תלאביב 

שם   אימייל טלפון
עליזה מהדיטש מוקד מידע
מועדים מיוחדים
busmoked@tauex.tau.ac.il 6406333
רחלי שאול ועדת קבלה rachelsh@tauex.tau.ac.il 6405677
רחלי תדמור תואר שלישי RacheliT@tauex.tau.ac.il 6405117
מיכל אליאס מב"ע ולימודי המשך MichalE@tauex.tau.ac.il 6408521
כרמית מרציאנו ציונים carmitmr@tauex.tau.ac.il 6406293
לאה ריבנבך בחינות leahr@tauex.tau.ac.il 6408516
פניית ועדת הוראה   טופס פניה 6406293
       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

צור קשר