מידע כללי למועמדים לתואר שני

מידע כללי למועמדים לתואר שני
מוקד מידע טלפוני

מוקד מידע טלפוני בנושאי קבלה ורישום 

טל' 03-6406333 

busmoked@tauex.tau.ac.il

 

רישום ומידע למועמדים

 

מידע כללי לרישום לשנת תשע"ה  מפורט להלן:

תנאי הרישום הספציפים מפורטים  בכל תכנית בנפרד.

החלטות ועדות הקבלה של התכניות מתקבלות על-סמך הישגי המועמד בלימודיו לתואר ראשון, תוצאות החלק הכמותי בבחינת GMAT; דיון בוועדות הקבלה היחידתיות (בחלק מהתכניות) וכן נתונים אחרים כפי שהם באים לידי ביטוי במסמכים ובטפסים שהגיש.

הפקולטה רשאית להחליט על שינוי במדיניות הקבלה בכל עת שתמצא לנכון.

הודעות קבלה/דחייה נשלחות למועמדים בכתב באמצעות המרכז למרשם וכוחן יפה רק לאותו סמסטר אליו ביקש המועמד להתקבל. מועמד שלא יממש את לימודיו בסמסטר בו התקבל, יהיה רשאי להעביר את מועמדותו לסמסטר העוקב ויהיה עליו לעמוד בתנאי הקבלה החדשים באותו סמסטר.

 

מועדי הרישום לשנה"ל תשע"ו

 

  סמ' א' תשע"ו סמ' ב' תשע"ו
מועדי הרישום

 

25.1.2015-30.6.2015

 

1.11.2015-1.1.2016
מועד אחרון לבחינת ה- GMAT 1.8.2015 1.1.2016
מועד אחרון להגשת
אישור הזכאות
לתואר
1.8.2015 1.1.2016
מועד תחילת הלימודים 18.10.2015

 

דיון בקבלתו של המועמד יתאפשר אך ורק אם כל המסמכים הנדרשים מצויים בו.

 

פרטים נוספים אודות התכניות ניתן למצוא ב :

מנהל עסקים (MBA)

מדעי הניהול (.M.Sc)

  • ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע
  • התנהגות ארגונית
  • מימון חשבונאות

   

תואר שני בניהול - רישום

 

צור קשר