מנהל עסקים (MBA)

מנהל עסקים (MBA)
מנהל עסקים (MBA)

המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ה

 


חובת השתתפות:
בהדרכה לשימוש במאגרי מידע בספרייה

בחונכות אקדמית


 

תכנית הלימודים מחולקת לשני פרקי לימוד עיקריים:

פרק א' - קורסי חובה - 16 י"ס

פרק ב' - לימודים מתקדמים - 12 י"ס

              סה"כ לקראת תואר:  28 י"ס

 

 


פרק א' - קורסי חובה - 16 י"ס


 

בקבוצה זו נכללים קורסי תשתית תוך הדגשת היישומים לתחומי מנהל עסקים, קורסים הסוקרים זוויות התבוננות מהותיות של עבודת הפירמה וקורסים הדנים בפונקציות ה"קלאסיות" בניהול ארגוני.

על התלמיד להשתתף בכל הקורסים המפורטים להלן:

 

1231.2210      כלכלה למנהל עסקים - 2 י"ס

1231.2211      מודלים סטטיסטיים במנהל עסקים - 2 י"ס

1231.2212      התנהגות ארגונית למנהל עסקים - 2 י"ס

1231.2321      יסודות החשבונאות הפיננסית - 2 י"ס

1231.2322      יסודות האסטרטגיה - 1 י"ס

1231.2410      יסודות המימון - 2 י"ס

1231.2411      ניהול המידע בארגון - 1 י"ס

1231.2412      מבוא ליצירת ערך - 1 י"ס

1231.2413      ניהול השיווק - 2 י"ס

1231.2415      אתיקה ועסקים - 1 י"ס

על התלמיד לסיים את כל קורסי החובה בציון ממוצע משוקלל 75 לפחות.

בעלי ממוצע 70-74.4 רשאים לפנות בבקשה לועדת הוראה.


פרק ב' - לימודים מתקדמים  - 12 י"ס


 

בפרק זה תלמיד יבחר באחת משלוש חלופות:

 1. מסלול ללא התמחות
  על תלמיד שיבחר במסלול זה לעמוד בהצלחה בקורסים בהיקף 12 י"ס לפחות מתוך כלל הקורסים המתקדמים שיפורטו בהמשך ובכפוף לעמידה בדרישות המוקדמות לכל קורס וקורס.

   
 2. לימודי התמחות - 6 י"ס
  קורסים בהיקף 6 י"ס לפחות מתוך הקורסים המוצעים בהתמחות בה בחר, וכן קורסי בחירה נוספים בהיקף 6 י"ס מתוך כלל הקורסים בתכניות המוסמך.

   
 3. שתי התמחויות בהיקף 6 י"ס כל אחת
  תלמיד שיבחר להתמחות בשתי התמחויות נדרש לעמוד בדרישות כל אחת מההתמחויות הנ"ל.
   

להלן רשימת ההתמחויות המוצעות בפקולטה:

 1. ניהול בינלאומי
 2. ניהול נתוני עתק ובינה עסקית
 3. ניהול והתנהגות ארגונית
 4. מימון-חשבונאות
  -- 
  תת התמחות מימון נדל"ן
 5. ניהול השיווק
 6. ניהול טכנולוגיה, יזמות ומערכות מידע
 7. אסטרטגיה ויזמות
 8. ייעוץ עסקי
 9. ניהול מערכות בריאות

 

פרויקט מסכם

תלמידים המתקבלים ל-MBA בשנת הלימודים תשע"ה יחוייבו להגיש פרויקט מסכם החל מהשנה השנייה ללימודיהם ואילך. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם בהיקף 2 י"ס במסגרת קורס בחירה יעודי. בתשע"ה מוצעים שני קורסים יעודיים: בהתמחות מימון וחשבונאות ובהתמחות שיווק. (החל מתשע"ו יוצע מגוון קורסים יעודיים במסגרת חלק מקורסי הבחירה)

 

הערות

 • תנאי הקבלה להתמחויות השונות מפורטים בפרק הדן בכל התמחות.
 • לכל אחת מההתמחויות נקבעו קורסים המהווים קורסי מבוא להתמחות וכן מגוון של קורסי בחירה.
 • לכל התמחות ממונה מרכז אליו יכול התלמיד לפנות בשאלות הקשורות במהלך לימודיו בהתמחות. אין באישור תכנית הלימודים ע"י מרכז ההתמחות משום התחייבות מצד הפקולטה לצרף את התלמיד לקורסים אליהם ביקש להירשם.
 • למרכז ההתמחות סמכות לאפשר לתלמיד בחירת קורס מתקדם בקריאה מודרכת בהיקף של 1 י"ס.
 • סיום הלימודים בהתמחות אחת/בשתי ההתמחויות יקבל ביטוי באישור הזכאות לתואר.

 

 

קורסי בחירה נוספים

הקורסים להלן מוצעים מחוץ למסגרת ההתמחויות וניתן להשתתף בהם כקורסי בחירה:

1231.3011     חשיבה אסטרטגית  - 1 י"ס

1231.3012     יסודות תורת ההחלטות  - 1 י"ס

1231.3020     מאקרו כלכלה והמשק הישראלי  - 1 י"ס 

1231.3025     דיני עסקים1  - 1 י"ס

1231.3922      Measuring Eco-Efficiency in Business Context -  1 י"ס

1231.3923      Green Supply Chain Management -  1 י"ס

1231.3925     אחריות תאגידית  - 1 י"ס

1231.3927      Case Studies in Strategy -  1 י"ס

1082.4161     סדנת מנהיגות - במפגש בין העיסקי לציבורי2 - 1 י"ס


הערות:

 1. בוגרי משפטים מנועים מלהשתתף בקורס זה.
 2. הסדנה מוצעת במשותף ע"י הפקולטה לניהול והתכנית למדיניות ציבורית.

צור קשר