מוסמך למדעי הניהול (.M.Sc)

תכנית המוסמך למדעי הניהול מתמקדת במסלולי ידע ספציפיים (בניגוד לתכנית המב"ע שנותנת כיסוי רוחבי במגוון תחומי הידע בעולם הניהול עם אפשרות להתמחות באחד מהם) ונועדה להכשיר מנהלים וחוקרים בתחומים אלה. התכנית חותרת להביא את הסטודנטים למצויינות מחקרית ויישומית בתחום ידע ספציפי (פירוט התחומים מופיע להלן) תוך שילוב ידע תיאורטי, מיומנויות מקצועיות ויכולות מחקריות. תכנית הלימודים בכל אחד מהמסלולים מיועדת להקנות לתלמידים תשתית עיונית ומחקרית לצד הכרות מעמיקה ורמת הבנה גבוהה של אתגרי הניהול במסלול הידע הספציפי כך שיהיו מסוגלים להוביל ולמלא תפקידי מפתח בתחום זה, או, לחילופין, להתקדם לקריירה מחקרית. בפן היישומי מקנה התכנית לסטודנטים את הכלים והמיומנויות הנדרשים במסלול הידע הספציפי לצד חשיפה להתפתחויות העכשוויות באמצעות צוות משולב של אנשי אקדמיה בעלי ידע רחב ומומחים מקצועיים בעלי התנסות רבת-שנים בעולם העסקים בתחום המחקרי מיועדת התכנית להעמקת הידע והכשרת חוקרים תוך הקניית תשתית להבנה, תכנון וביצוע מחקר וכן לקידום מצויינות מחקרית תוך הנחייה אישית וצמודה. בסיום הלימודים נקלטים בוגרי התואר במשרות בכירות במשק או ממשיכים במסלול המחקרי ללימודי דוקטורט.

במסגרת תכנית המוסמך למדעי הניהול קיימים ארבעה מסלולי לימודים:

מבנה תכנית הלימודים

לתכנית המוסמך במדעי הניהול ארבעה רכיבים מרכזיים: קורסי חובה במנהל עסקים (כלכלה וסטטיסטיקה) שמטרתם ליצור בסיס משותף להמשך הלימודים;לימודי יסוד בניהול (מתוך המבחר של קורסי הליבה בתחומים כגון: מימון, שיווק, אסטרטגיה, מערכות מידע, התנהגות ארגונית, אתיקה וכו') שנועדו לבסס את הרקע להבנת צרכי הארגון וצרכי הניהול; קורסי חובה בהתמחות שמתמקדים ביצירת הבסיס התיאורטי בכל אחד ממסלולי הלימודים וקורסי בחירה שנועדו להעמיק את הידע הנרכש ולחשוף את הלומד למגוון רחב של תיאוריות וכלים בתחום ההתמחות.

היקף הלימודים בפרקים השונים בתכנית הינו כדלקמן:

  • קורסי חובה במנהל עסקים                         4 י"ס
  • לימודי יסוד בניהול                                    4 י"ס
  • קורסי חובה בהתמחות1                            6-11 י"ס
  • קורסי בחירה בהתמחות1                          9-14 י"ס

​                                                    סה"כ        28 י"ס
____________________
י"ס = יחידה סמסטריאלית בת 75 דקות נטו

 

תלמידי תכניות המוסמך במדעי הניהול המתקבלים מתשע"ה יידרשו החל מהשנה השנייה ללימודיהם ואילך להגיש פרויקט מסכם בעל מרכיב של עבודה אינדיבידואלית. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם בהיקף 2 י"ס במסגרת קורס בחירה ייעודי.2

תלמידים בתכניות המוסמך במדעי הניהול אשר יהיו מעוניינים בביצוע מחקר כתנאי מקדים להמשך לימודים לדוקטורט בעתיד, יכתבו במסגרת לימודיהם עבודת גמר מחקרית (תזה) במקום 6 י"ס מקורסי הבחירה , וכן יהיו פטורים מביצוע הפרויקט המסכם. המעבר למסלול עם עבודת גמר (תזה) כפוף לגיבוש נושא לעבודת המחקר, מציאת מנחה ואישור ראש התכנית.

________________________

  1. תמהיל והיקף קורסי החובה והבחירה הינו שונה בין תכניות המלמ"ן.
  2. בתשע"ה יוצעו 2 קורסים יעודיים עם פרויקט מסכם בהתמחות מימון וחשבונאות ובהתמחות שיווק, החל מתשע"ו יוצע מגוון קורסים יעודיים עם פרויקט מסכם במסגרת חלק מקורסי הבחירה.

צור קשר