התנהגות ארגונית(.M.Sc)

התנהגות ארגונית(.M.Sc)
התנהגות ארגונית(.M.Sc)

 M.Sc. in Management Sciences - Organizational Behavior

ראש התכנית - ד"ר שרון טוקר

 


המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ה


 

תכנית הלימודים בהתנהגות ארגונית מעניקה לבוגריה נקודת מבט מקיפה על עולם העסקים והניהול תוך הבנה מעמיקה של תהליכים אישיים, בינאישיים וארגוניים. התכנית מושתתת על לימודי ליבה החושפים את התלמידים לעקרונות המרכזיים בעולם הניהול וכן לתחומי הידע העדכניים בהתנהגות ארגונית. בנוסף, יכולים התלמידים להתמקד במסלולי ידע מרכזיים דוגמת ניהול המשאב האנושי וייעוץ ופיתוח ארגוני. תחום הידע "ניהול המשאב האנושי" מתמקד בסוגיות מתחום יחסי העבודה, מיון עובדים והכשרתם, מוטיבציה ותמלוגים ועוד. תחום הידע השני – "ייעוץ ופיתוח ארגוני" מתמקד בניהול שינוי ארגוני, עבודה בצוותים, כח ופוליטיקה, מיומנויות ייעוציות ומנהיגות ועוד. המבנה הייחודי של התכנית מגשר בין המימד הארגוני והמימד האנושי בניהול ארגונים ומפתח יכולות מחקריות ומעשיות כאחד.

תלמידים הבוחרים במסלול ללא עבודת תזה, ירכשו השכלה רחבה המפתחת את הכישורים המקצועיים והמחקריים בתחום על פי תאוריות ומודלים ארגוניים רלבנטיים ויוכלו לרכוש התנסות ייעוצית מודרכת. תלמידים מצטיינים המעוניינים להתנסות בביצוע מחקר ו/או שואפים להמשיך ללימודי דוקטורט בעתיד רשאים לבחור במסלול מחקרי ולכתוב עבודת תזה המהווה תנאי מקדים ללימודי דוקטורט בהתנהגות ארגונית (בכפוף לאיתור מנחה ולאישור ראש התכנית).

 

פרויקט מסכם

תלמידים המתקבלים לתכנית הלימודים משנה"ל תשע"ה יחוייבו להגיש פרויקט מסכם החל מהשנה השנייה ללימודיהם ואילך. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם, בהיקף 2 י"ס, במסגרת קורס בחירה ייעודי. (בשנה"ל תשע"ו יוצעו שני קורסים ייעודיים במסגרת חלק מקורסי הבחירה במסלול ניהול משאבי אנוש ופיתוח תכניות להפחתת לחצי עבודה וקידום רווחת עובדים).
_______________________________

*  לתשומת ליבכם, ישנם קורסים הניתנים אחת לשנה (סמסטר א' או ב'). יש להרכיב מערכת לימודים מושכלת מבעוד מועד.

 

מבנה התכנית ופירוט הקורסים:


בשנה"ל תשע"ו יוצעו קורסים נוספים:

 • פיתוח ארגוני 
 • התנסות ייעוצית מודרכת​
 • התמודדות עם לחצי עובדים (הקורס מוכר כקורס פרוייקט)
 • התנהגות פרו חברתית בארגונים

חובת השתתפות:
בהדרכה לשימוש במאגרי מידע בספרייה

בחונכות אקדמית


 

קורסי ליבה במנהל עסקים (4 י"ס):

1231.2210   כלכלה למנהל עסקים  –  2 י"ס

1231.2211   מודלים סטטיסטיים במנהל עסקים – 2 י"ס

 

לימודי יסוד בניהול (4 י"ס):

לבחירה קורסים בהיקף 4 י"ס מתוך הרשימה.

1231.2321    יסודות החשבונאות הפיננסית  –  2 י"ס

1231.2322    יסודות האסטרטגיה  –  1 י"ס

1231.2410    יסודות המימון  –  2 י"ס

1231.2411    ניהול המידע בארגון  –  1 י"ס

1231.2412    מבוא ליצירת ערך  –  1 י"ס

1231.2413    ניהול השיווק  –  2 י"ס

1231.2415    אתיקה ועסקים  –  1 י"ס

 

קורסי חובה בתכנית (6 י"ס):

1231.2212    התנהגות ארגונית למנע"ס  –  2 י"ס

1243.2219    היחיד והקבוצה בארגון  –  1 י"ס

1243.3542    תיכון ארגוני  –  1 י"ס

                    שיטות מחקר*   –  2 י"ס
_______________________________
 *  הקורס יינתן החל משנה"ל תשע"ו.

 

קורסי בחירה (14 י"ס):

 • לתלמידים הלומדים במסלול ללא תזה  –  14 י"ס
  או
 •  תלמידים הלומדים במסלול עם תזה:
  קורסי בחירה – 8 י"ס  (מתוכם 1 י"ס סדנת תזה)
  עבודת תזה שקולה ל-6 י"ס

החלוקה לתחומי ידע שונים אינה מחייבת. התלמיד רשאי לקחת כל תמהיל קורסים העומד בהיקף הלימודים הנדרש.

 • ניתן לבחור עד 4 י"ס מהתמחויות אחרות (באישור מראש של ראש התכנית)
 • בכל שנה מוצעים קורסים נוספים.

 

פירוט קורסי הבחירה:

קורסים בתחומי ניהול המשאב האנושי

1243.3107    תהליכי גיוס ומיון מועמדים לעבודה  -  1 י"ס

1243.3242    אסטרטגיית תגמולים  –  1 י"ס

1243.3424    ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה  –  2 י"ס

1243.3541    הדרכה ותהליכי למידה בארגון  –  1 י"ס

קורסים בתחומי מנהיגות ושינוי בארגונים

1243.3014    ניהול בינלאומי  –  1 י"ס

1243.3015    ניהול צוותים בארגונים  –  1 י"ס

1243.3016    מנהיגות  –  1 י"ס

1243.3105    התנהגות ייעוצית  -  1 י"ס

1243.3223    תהליכי שינוי ארגוני  –  1 י"ס

1243.3551    כח והירארכיה בארגון  –  1 י"ס

קורסים בחירה נוספים

1243.3114    יחסי העסקה וארגוני עובדים  -  1 י"ס

1243.3125    ניהול משא ומתן  –  1 י"ס

1243.3135    היבטים פסיכולוגיים בקבלת החלטות  –  1 י"ס

1231.3725    מבוא לעסקים חברתיים  –  1 י"ס

 

צור קשר