ניהול השיווק (.M.Sc)

Recanati building
ניהול השיווק (.M.Sc)
מוקד מידע טלפוני

מוקד מידע טלפוני בנושאי קבלה ורישום לקורסים 

טל' 03-6406333 

busmoked@tauex.tau.ac.il

 

תכנית הלימודים

לצפיה בתכנית הלימודים מוסמך במדעי הניהול -שיווק (.M.Sc) לחצו כאן

M.Sc. in Management Sciences -  Marketing Management

ראש התכנית - ד"ר יעל שטיינהרט
ראש התמחות שיווק: ד"ר ורדית לנצמן

 


המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ה

 

התוכנית מיועדת למעוניינים להשתלב בתפקידי ניהול שיווקיים מובילים בתעשייה, ועבור המעוניינים להעמיק במחקר ולהשתלב כחוקרים ואנליסטים בכירים בתעשייה או באקדמיה.

מטרת התוכנית להעניק לבוגריה נקודת מבט מקיפה על עולם העסקים והניהול תוך הבנה מעמיקה של הדרכים להשגת מטרות הארגון על-ידי פעילות שיווקית. התכנית מורכבת מלימודי ליבה החושפים את התלמידים לעקרונות המרכזיים בעולם הניהול, וכן ממגוון רחב של קורסים הנוגעים לתחומי הידע העדכניים בשיווק. בהתאם לכך, התוכנית מספקת לבוגריה, בין השאר, כלים לניהול ה-P4 בעולם החדש, הבנה והסקת תובנות מ-Big Data, הבנה וניתוח התנהגות הצרכנים, חשיפה לשיווק ללא לגבולות גיאוגרפיים ולתקשורת שיווקית בעולם החברתי.

תלמידים הבוחרים במסלול ללא עבודת תזה, ירכשו השכלה רחבה המפתחת את הכישורים המקצועיים והמחקריים בתחום על פי תאוריות ומודלים שיווקיים רלבנטיים. תלמידים מצטיינים המעוניינים להתנסות בביצוע מחקר ו/או שואפים להמשיך ללימודי דוקטורט בעתיד רשאים לבחור במסלול מחקרי ולכתוב עבודת תזה המהווה תנאי מקדים ללימודי דוקטורט בשיווק (בכפוף לאיתור מנחה ולאישור ראש התכנית).

 

פרויקט מסכם

תלמידים המתקבלים לתכנית הלימודים משנה"ל תשע"ה יחויבו להגיש פרויקט מסכם החל מהשנה השנייה ללימודיהם ואילך. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם, בהיקף 2 י"ס, במסגרת קורס בחירה ייעודי. (החל משנה"ל תשע"ו יוצע מגוון קורסים ייעודיים במסגרת חלק מקורסי הבחירה במסלול).

 

לתכנית הלימודים

 • עלות שכר הלימוד הינה כ- 14,000 ש"ח לשנה

תנאי קבלה

רשאים להגיש מועמדותם :

 1. בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" או תואר גבוה יותר בציון סופי גבוה מ-75.
   
 2. על המועמדים חלה חובת עמידה בחלק הכמותי של בחינת ה-GMAT*, פניות של מועמדים לתכנית שיווק תישקל גם על בסיס תוצאות מבחן GRE/מתא"ם. תלמידים המעוניינים להמשיך בעתיד ללימודי דוקטורט ואשר לא נבחנו בבחינת ה-GMAT במסגרת הרשמתם לתואר השני (מטעמי קבלת פטור / הצגת ציון בבחינת מתא"ם או GRE), עשויים בעתיד להידרש לעבור את בחינת ה-GMAT כחלק מתהליך הקבלה לתואר שלישי. 

  פטורים ממבחן ה-GMAT יוענקו ל:

  • בעלי תואר "מוסמך" (תואר שני) ממוסד להשכלה גבוהה בישראל, בציון סופי 85 לפחות, באחד מהחוגים האלה: הנדסה; כלכלה; מדעים מדויקים; מדעי החיים (בהתאם לחוגים הנכללים בפקולטה למדעים מדויקים ומדעי החיים של אוניברסיטת תל-אביב); מדעי הניהול.
  • בעלי תואר Ph.D.; MD; DMD.
 3. מתימטיקה למנהל עסקים - תלמידים שיתקבלו לאחת מתכניות התואר השני בפקולטה ואשר אין להם רקע כמותי מתאים, יידרשו להשלימו. הוכחת הידע במתימטיקה נועדה לוודא שרכשו את הכלים הכמותיים להם יזדקקו בהמשך לימודיהם בפקולטה. ניתן להוכיח מיומנות במתימטיקה על סמך לימודים קודמים או על סמך בחינה שתתקיים במהלך השנה הראשונה.   

 

קבלת סטודנטים העומדים בחתך הקבלה הנהוג בסמסטר הנתון בתכנית "מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים"  (MBA) תהיה אוטומטית. ועדת הקבלה היחידתית תדון במועמדים אשר אינם עומדים בציון הסף שנקבע. בשיקולי הקבלה יילקחו בחשבון, בין השאר, הישגי המועמד בלימודיו האקדמיים, רלבנטיות לימודיו לתכנית אליה הוא מבקש להתקבל, הישגים אקדמיים בקורסים רלבנטיים ואף ניסיון מקצועי. במידת הצורך יוזמן המועמד לראיון אישי ו/או יתבקש לצרף קורות חיים ומכתבי המלצה.

 


_______________________________

*  לתשומת ליבכם, ישנם קורסים הניתנים אחת לשנה (סמסטר א' או ב'). יש להרכיב מערכת לימודים מושכלת מבעוד מועד.

 

 

צור קשר