מימון חשבונאות (.M.Sc)

מימון חשבונאות (.M.Sc)
מימון חשבונאות (.M.Sc)

 

 M.Sc. in Management Sciences - Finance and Accounting

ראש התכנית -   פרופ' ניסן לנגברג 

 


המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ה


 

תכנית הלימודים במימון וחשבונאות מיועדת להכשיר עתודה של מנהלים למשרות ניהול מרכזיות בסקטור הפיננסי-בנקאי, לתפקידים בתחום הניהול הפיננסי וחשבות בפירמות. התלמידים ירכשו את הכלים הנדרשים להערכת שווי פרוייקטים והקצאת משאבים בפירמה ואת הידע לבנות תיקי השקעות וניתוח הסיכון והתשואה בהם וכן את הכלים להערכת סיכונים של נכסים פיננסים. במסגרת לימודיו יוכל התלמיד להתמקד בנושאים שונים ובכללם: מוסדות פיננסיים ושוק ההון, תמחור נכסים, מימון הפירמה, נדל"ן, חשבונאות, ויישומים למימון של תורת ההחלטות. במסגרת התכנית ייחשפו התלמידים למגוון נושאים עדכניים ומחקרים עכשוויים תוך ביסוס האוריינטציה המדעית והקניית מתודולוגיות וכלים חדשניים.

תלמידים מצטיינים עם אוריינטציה מחקרית המעוניינים להתנסות בביצוע מחקר ו/או שואפים להמשיך ללימודי דוקטורט בעתיד יכולים לבחור במסלול מחקרי ולכתוב עבודת תזה המהווה תנאי מקדים ללימודי דוקטורט במימון וחשבונאות (בכפוף למציאת מנחה ולאישור ראש התכנית).

 

פרויקט מסכם

תלמידים המתקבלים לתכנית הלימודים משנה"ל תשע"ה יחוייבו להגיש פרויקט מסכם החל מהשנה השנייה ללימודיהם ואילך. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם, בהיקף 2 י"ס, במסגרת קורס בחירה ייעודי.  בשנה זו מוצע פרויקט "הערכת שווי חברות" (ראה פירוט בנושא תימחור נכסים ואסטרטגיה פיננסית).
(החל משנה"ל תשע"ו יוצע מגוון קורסים ייעודיים במסגרת חלק מקורסי הבחירה במסלול).

 

 

מבנה התכנית ופירוט הקורסים:

 


חובת השתתפות:
בהדרכה לשימוש במאגרי מידע בספרייה

בחונכות אקדמית


 

קורסי ליבה במנהל עסקים  (4 י"ס)

1231.2210     כלכלה למנהל עסקים   -  2 י"ס

1231.2211     מודלים סטטיסטיים במנהל עסקים   -  2 י"ס

 

 

לימודי יסוד בניהול (4 י"ס)

על התלמיד לבחור קורסים בהיקף 4 י"ס מתוך הרשימה הקיימת:

1231.2212        התנהגות ארגונית למנהל עסקים  –  2 י"ס

1231.2322        יסודות האסטרטגיה  –  1 י"ס

1231.2411        ניהול המידע בארגון  –  1 י"ס

1231.2412        מבוא ליצירת ערך  –  1 י"ס

1231.2413        ניהול השיווק  –  2 י"ס

1231.2415        אתיקה ועסקים  –  1 י"ס

 

קורסי חובה בתכנית*  (9 י"ס)

1231.2321     יסודות החשבונאות הפיננסית   -   2 י"ס

1231.2410     יסודות המימון   -   2 י"ס

1231.3340     ניהול פיננסי **   -  2 י"ס

1231.3341     תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך **   -  2 י"ס

1231.3344     אופציות ומכשירים עתידיים *   -  1 י"ס

____________________________________________________

*     לקבלה לתכנית נדרש ציון סף של 78 בקורס "יסודות המימון".

**  לא יינתן פטור מקורס/ים אלה, להוציא תלמידי תואר ראשון בפקולטה לניהול שהשתתפו בקורס/ים במסגרת לימודיהם לתואר ראשון.

 

קורסי בחירה  (11 י"ס)

  • לתלמידים הלומדים במסלול ללא תזה - 11 י"ס
    או
  • תלמידים הלומדים במסלול עם תזה:
    קורסי בחירה - 5 י"ס
    עבודת תזה - 6 י"ס

    ​תלמידים הלומדים במסלול עם תזה, נדרשים ללמוד קורסים מתת נושא "כלים מחקריים מתקדמים", לפי החלטת מנחה התזה.

פירוט קורסי בחירה הבחירה לפי נושאים:

מוסדות פיננסיים והשוק הישראלי

1231.3020      מאקרו כלכלה והמשק הישראלי  -  1  י"ס 

1231.3323      שוק ההון בישראל  -  1 י"ס 

1231.3330      מדיניות בנקאית פיננסית   -  1 י"ס 

1231.3332      ניהול בנקאי   -  1 י"ס 

1231.3352      בעיות נבחרות בשוקי הון - הבורסה והמסחר בניירות ערך   -  1 י"ס 

1231.3376       מאג"ח להמרה ל- Convertible Arbitrage -  1 י"ס  

1231.3377      ניהול סיכוני אשראי  -  1 י"ס

1231.3389      אמידת סיכונים בביטוח  -  1 י"ס

1231.3655      מימון יזמות  -  1 י"ס

תימחור נכסים ואסטרטגיה פיננסית

1231.3361      בעיות נבחרות בשוקי ההון – תמחור ואג"ח   -  1 י"ס

1231.3375      מימון התנהגותי   -  1 י"ס 

1231.3379      הסדרי חוב  -  1 י"ס

1231.3378       E-Finance  -  1 י"ס   

1231.3380      Financial Engineering   -  1 י"ס  

1231.3385      מימון חברות   -  2 י"ס 

1231.7301      נושאים מתקדמים במימון והערכת שווי חברות (קורס פרויקט מסכם)  -  2 י"ס

נדל"ן

1231.3312       מימון וכלכלת נדל"ן  -  2 י"ס

1231.3362      ניתוח השקעות נדל"ן   -  1 י"ס
                     (לשעבר: מימון נדל"ן) 

1231.3364      Real Estate Capital Markets  -  1 י"ס 

1231.3368      היבטים משפטיים בתכנון, קניין ועסקאות נדל"ן  -  1 י"ס

1231.3371      Real Estate Development  -  1 י"ס 

1231.3372      מיסוי נדל"ן   -  1 י"ס  

חשבונאות 

1231.3207      עסקים משפחתיים   -  1 י"ס 

1231.3210     שימוש במידע חשבונאי   -  1 י"ס

1231.3218      ניתוח דוחות פיננסיים   -  1 י"ס 

1231.3221      נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית  -  2 י"ס 

1231.3234      תכנוני מס בחברות היי-טק ובחברות בינלאומיות   -  1 י"ס 

1231.3377      ניהול סיכוני אשראי  -  1 י"ס

כלים מחקריים מתקדמים

הקורסים מיועדים לתלמידים במסלול עם תזה ולשיקול דעתו של המנחה

                          מתמטיקה לכלכלנים* (מהווה תנאי מקדים לקורסים הרשומים מטה)

1011.4111      תיאוריה מיקרו-כלכלית *    -  3 י"ס (6 ש"ס) 

1011.4101      תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א' *    -   1 י"ס (2 ש"ס) 

1011.4104      תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה ב' *  -  2 י"ס (4 ש"ס) 

1011.4205      אקונומטריקה א' *    -  2 י"ס (4 ש"ס)

1231.3011        חשיבה אסטרטגית  -  1 י"ס  
__________________________________________________

*   הקורס ניתן במסגרת ביה"ס לכלכלה

** סטודנט שקיבל פטור מאחד מקורסי החובה רשאי ללמוד קורס בחירה בהיקף 2 י"ס מכלל הקורסים המוצעים בתואר שני.
 

צור קשר