הוכחת ידע נדרש - לוח בחינות ביניים וציונים

לסטודנטים שיחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ה

  נושא תאריך בחינה שעה ציונים
    מועד א' מועד ב'    
סמסטר א' סטטיסטיקה למנע"ס 7/11/2014 21/11/2014   לצפייה בציונים
כלכלה למנע"ס 30/10/2014 14/11/2014    
מתמטיקה למנע"ס 8/8/2014 5/9/2014    
סמסטר ב' סטטיסטיקה למנע"ס 13/3/2015 27/3/2015    
כלכלה למנע"ס 6/3/2015 20/3/2015    
מתמטיקה למנע"ס 23/1/2015 6/2/2015    

 

צור קשר