מערכת שעות וסילבוסים שנה"ל תשע"ה (2014-15)

מערכות שעות ממוינות על פי מספר פרמטרים .

-לחיצה על שם הקורס תוביל לתאור הקורס ולדרישות המוקדמות

-לחיצה על מספר הקורס תציג את הסילבוס של הקורס לכשיפורסם

 

הערות וביאורים 

ריכוז תאורי קורסים

 

צור קשר